tlo

Kadra

Zespół zarządzający


Beata Sielicka - Koordynator Pracowni w Iławie

Maja Borysiewicz - Koordynator Pracowni w Elblągu

Magdalena Wojtaniewska - Koordynator Pracowni w Bartoszycach

Małgorzata Czeczora - Koordynator Pracowni w Działdowie