Monitory przedstawiające wyniki tomografii

INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PRACOWNI W CZASIE COVID-19

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA PRACOWNI W CZASIE EPIDEMII KORONAWIRUSA "COVID-19"

Pracownie MR Diagnostic zachowują normalne godziny pracy w czasie epidemii COVID-19. Badania będą odbywały się zgodnie z informacją przekazaną w trakcie rejestracji. Jeśli z jakiegokolwiek powodu nie mogą się Państwo stawić na badanie, serdecznie prosimy o telefoniczne lub mailowe odwołanie wizyty.

Aby przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa sprawdzamy czy pacjent stawiając się na badanie nie ma podwyższonej temperatury. Jeśli stwierdzona zostanie gorączka to badanie zostanie odwołane ze względów bezpieczeństwa. Do pracowni wpuszczani są tylko pacjenci na badanie rezonansu magnetycznego. Prosimy stawiać się na badanie bez osób towarzyszących.

W pracowniach znajdują się środki do dezynfekcji rąk, wszystkie powierzchnie są regularnie czyszczone środkami dezynfekcji (bakteriobójcze i wirusobójcze) chemicznej a kontakt z personelem rejestracji odbywa się przez specjalne przesłony ochronne.

PRZED WIZYTĄ PROSIMY O DOKŁADNE UMYCIE RĄK MYDŁEM PRZEZ CO NAJMNIEJ 20 SEKUND!

Jakie są symptomy choroby COVID-19?
Trzy najbardziej charakterystyczne objawy koronawirusa – według WHO – to:

• kaszel
• wysoka gorączka
• duszności, płytki oddech

Do rzadszych symptomów należą:

• ból mięśni
• uczucie rozbicia
• ból głowy
• ból gardła

Nie narażaj innych pacjentów i personelu medycznego.

Jeśli stwierdzasz u siebie wyżej wymienione objawy lepiej odwołaj badanie! 

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.
Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię co zrobić, by otrzymać pomoc.

ODMIANY SARS-CoV-2

Koronawirus SARS-CoV-2 – wariant alfa

Jesienią 2020 roku w Wielkiej Brytanii odnotowano pierwsze przypadki zakażenia nowym wariantem wirusa SARS-CoV-2. Od panującego wówczas wariantu chińskiego różnił się on obecnością dużej liczby mutacji. Wariant brytyjski, nazywany również wariantem alfa, szybko rozprzestrzenił się na całym świecie. Obecnie większość zachorowań na COVID-19 w Europie jest spowodowanych właśnie przez niego.

Co wyróżnia tę mutację koronawirusa SARS-CoV-2 od poprzedniej? Przede wszystkim wariant alfa rozprzestrzenia się dużo szybciej od SARS-CoV-2 pochodzącego z Chin, a osoby zainfekowane nim są narażone na wyższe ryzyko ciężkiego przebiegu choroby oraz zgonu. Wszystkie szczepionki dostępne w Polsce są skuteczne  przeciwko temu wariantowi, co potwierdziła opiniotwórcza amerykańska  Agencja Żywności i Leków, FDA (). Infekcje wśród osób w pełni zaszczepionych są rzadkością. W razie zachorowania szczepienia chronią przed ciężkim przebiegiem, hospitalizacją oraz zgonem.

Koronawirus SARS-CoV-2 – wariant beta

Pod koniec ubiegłego roku w Republice Południowej Afryki pojawiła się nowa mutacja koronawirusa SARS-CoV-2, nazwana wariantem południowoafrykańskim lub wariantem beta. Wykazuje ona liczne podobieństwa do mutacji brytyjskiej. Wariant beta jest bardzo zaraźliwy, przez co rozprzestrzenia się niezwykle szybko. Aktualnie dostępne dane nie wskazują na wyższe ryzyko cięższego przebiegu i śmierci w wyniku infekcji tą mutacją koronawirusa, w porównaniu do wariantu chińskiego.

Podobnie jak w przypadku infekcji wariantem alfa, dostępne w Polsce szczepionki wykazują wysoką skuteczność chroniącą przed zachorowaniem, a w razie infekcji, przed ciężkim przebiegiem i zgonem na skutek zakażenia się mutacją południowoafrykańską. Warunkiem uzyskania pełnej odporności jest przyjęcie pełnego schematu szczepień zgodnego z zaleceniami dla danej szczepionki.

Koronawirus SARS-CoV-2 – wariant gamma

Wariant gamma po raz pierwszy został zidentyfikowany u czterech podróżnych z Brazylii podczas rutynowych badań wykrywających zakażenie COVID-19 na lotnisku w Tokio. Posiada on aż 17 unikalnych mutacji i właśnie dlatego został uznany za jeden z najgroźniejszych wariantów SARS-CoV-2. Ma zdolność do niezwykle szybkiego rozprzestrzeniania się wśród osób, które nie nabyły odporności. Jednak, jak wykazują liczne obserwacje pacjentów zakażonych wariantem brazylijskim, infekcja ta nie cechuje się wyższym ryzykiem śmierci w porównaniu do pierwotnego wariantu SARS-CoV-2.

Osoby, które przyjęły pełny cykl  szczepienia, są w dużym stopniu chronione przed zachorowaniem. Jednak skuteczność szczepionki może być nieco mniejsza. Pomimo to, przypadki ciężkiego przebiegu infekcji, konieczności hospitalizacji lub zgonu wśród osób zaszczepionych należą do niezwykłej rzadkości.  

Koronawirus SARS-CoV-2 – wariant kappa

Wariant kappa został po raz pierwszy wykryty pod koniec ubiegłego roku w Indiach. Posiada on 2 mutacje zlokalizowane w białkach kolca, które są źródłem szczególnego niepokoju, ponieważ mogą obniżyć skuteczność dostępnych szczepionek. WHO klasyfikuje wariant kappa jako budzący szczególne zainteresowanie. Jest on zdolny do niezwykle szybkiego rozpowszechniania się wśród osób, które nie nabyły odporności.

Osoby zakażone tym wariantem częściej wymagają hospitalizacji i umierają na skutek powikłań. Choć dostępne szczepionki odznaczają się mniejszą skuteczności, nadal w dużym stopniu chronią przed zachorowaniem na COVID-19 spowodowanym tym wariantem SARS-CoV-2. Ciężki przebieg infekcji i zgony wśród osób zaszczepionych należą do rzadkości.

Koronawirus SARS-CoV-2 – wariant delta

To kolejna mutacja koronawirusa wykryta po raz pierwszy w Indiach. Wariant deltazostał zakwalifikowany przez WHO jako budzący szczególne obawy. Cechuje się jedną z  najwyższych zdolności transmisji wśród osób, które nie nabyły odporności oraz wyższym ryzykiem ciężkiego przebiegu. Przyjęcie pełnej dawki szczepienia w dużej mierze chroni przed zachorowaniem, a w razie infekcji zmniejsza ryzyko jej ciężkiego przebiegu i zgonu.

WHO już teraz alarmuje, że to właśnie wariant delta będzie siał spustoszenie podczas 4 fali pandemii. Jedynym skutecznym sposobem by temu zapobiec jest uzyskanie odporności populacyjnej dzięki masowym szczepieniom.

Koronawirus SARS-CoV-2 – wariant lambda

Wariant lambda został po raz pierwszy wykryty w Peru. Części naukowców sądzi, że może on być dużo bardziej zaraźliwy i bardziej oporny na stosowane obecnie szczepionki niż wariant delta. Z tego powodu WHO zakwalifikowało go jako wariant budzący szczególny niepokój.

Jak na razie zakażenia nim zostały potwierdzone w ponad 30 państwach na świecie. W większości były to pojedyncze ogniska infekcji. Mimo wszystko osoby zaszczepione, w odróżnieniu od osób, które nie nabyły odporności, są w dużym stopniu chronione przed zachorowaniem, a w razie infekcji, przed jej ciężkim przebiegiem i zgonem.