NFZ

INFORMACJE NA TEMAT BADAŃ REFUNDOWANYCH NFZ 


Aktualna kolejka świadczeń NFZ w Elblągu:

• TRYB STABILNY (SKIEROWANIE ZWYKŁE)

• TRYB PILNY (SKIEROWANIE CITO)


Aktualna kolejka świadczeń NFZ w Iławie:

• TRYB STABILNY (SKIEROWANIE ZWYKŁE)

• TRYB PILNY (SKIEROWANIE CITO)


Jak rozpoznać czy skierowanie uprawnia do skorzystania z zapisu w trybie pilnym?

Do zrealizowania świadczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdorwia wymagane jest od 8 stycznia 2021r. skierowanie elektroniczne (e-Skierowanie). Poprawnie wystawione e-Skierowanie będzie zawierało 4 cyfrowy kod widoczny na wydruku skierowania lub dostarczony pacjentowi w formie wiadomości SMS.