Monitory przedstawiające wyniki tomografii

Przeciwskazania do badania MR

Choć rezonans magnetyczny to badanie w pełni bezpieczne i nieinwazyjne, istnieje pewna grupa osób, w przypadku których przeprowadzenie go może nie być wskazane. Mimo że do badania MRI nie jest wykorzystywane żadne szkodliwe promieniowanie, a jedynie fale radiowe oraz pole magnetyczne, istnieją pewne ograniczenia i przeciwwskazania do jego wykonywania, których bezwzględnie należy przestrzegać. Każdy Pacjent powinien skonsultować swój przypadek indywidualnie z lekarzem prowadzącym oraz dostarczyć dokumentację medyczną do pracowni rezonansu.

Przeciwwskazania do badania MRI:

Rezonans magnetyczny (MRI) to niezwykle przydatne narzędzie diagnostyczne, pozwalające na precyzyjne obrazowanie tkanek wewnątrz ludzkiego ciała. Jednakże, istnieją pewne przeciwwskazania, które mogą wpłynąć na możliwość wykonania tego badania. Przeciwwskazania dzielimy na bezwzględne, które absolutnie wykluczają wykonanie MRI, oraz względne, które mogą wymagać dodatkowej oceny i przemyślenia.

Do przeciwwskazań bezwzględnych należą:

  • Obecność implantów wykonanych z metali reagujących w polu magnetycznym: Metalowe implanty, takie jak stenty, zaciski chirurgiczne, protezy stawów, czy klipsy neurochirurgiczne, mogą być przyczyną poważnych urazów lub uszkodzeń w wyniku oddziaływania pola magnetycznego MRI.
  • Wczepione urządzenia elektroniczne: Osoby z wszczepionymi urządzeniami elektronicznymi, takimi jak kardiowertery-defibrylatory (ICD), stymulatory serca, czy neurostymulatory, mogą doświadczyć zakłóceń w funkcjonowaniu tych urządzeń w wyniku oddziaływania pola magnetycznego. Dlatego te osoby nie mogą przystąpić do badania MRI (coraz więcej nowoczesnych urządzeń staje się kompatybilnych z MRI).

Względnym przeciwwskazaniem do badania MRI jest:

  • Obecność metalowych elementów w ciele: Chociaż niektóre metalowe elementy nie są bezwzględnymi przeciwwskazaniami, ich obecność może wymagać dodatkowej oceny przed przystąpieniem do badania MRI. Decyzja ta zależy od rodzaju metalu, jego lokalizacji i funkcji.
  • Pierwszy trymestr ciąży: Chociaż badanie MRI zwykle nie jest uważane za szkodliwe dla płodu, zaleca się ograniczenie jego stosowania w pierwszym trymestrze ciąży do sytuacji, gdy potencjalne korzyści dla matki znacznie przewyższają ryzyko dla płodu. W takich przypadkach konieczne jest indywidualne rozważenie sytuacji przez lekarza.
  • Pacjenci z niepewnymi lub ograniczonymi zdolnościami ruchowymi: Pacjenci z ograniczoną zdolnością do utrzymania nieruchomości przez dłuższy czas mogą mieć trudności z wykonaniem badania MRI. W takich sytuacjach istotne jest zapewnienie odpowiedniego wsparcia i monitorowania podczas procedury.
  • Pacjenci z klaustrofobią: Osoby cierpiące na silny lęk przed zamkniętymi przestrzeniami mogą nie być w stanie znieść warunków badania MRI, co może prowadzić do poważnych problemów podczas jego wykonywania (aktualnie badanie MRI można wykonać w krótkotrwałym znieczuleniu, co stanowi rozwiązanie dla osób cierpiących na klaustrofobię).

Przeciwwskazania do podania środka kontrastowego w badaniu MR

Badanie rezonansem magnetycznym może być wykonywane wraz z podaniem dodatkowej substancji (na ogół dożylnie), czyli tak zwanego środka kontrastującego, który umożliwia wykonanie jeszcze bardziej szczegółowych i precyzyjnych obrazów. Nie zawsze jednak podanie kontrastu będzie konieczne, a czasami może okazać się wręcz niemożliwe. W jakich sytuacjach?

  • Nadwrażliwość na składniki kontrastu: Chociaż dzieje się to rzadko, niektórzy Pacjenci mogą być nadwrażliwi lub uczuleni na składniki kontrastu zawierające gadolin. Objawy alergiczne mogą obejmować wysypkę, świąd, obrzęk naczynioruchowy, trudności w oddychaniu czy w skrajnych przypadkach reakcję anafilaktyczną. W takich sytuacjach podanie kontrastu może być przeciwwskazane, a alternatywne metody diagnostyczne powinny być rozważane.
  • Ciąża: Podanie środka kontrastowego w czasie ciąży może być potencjalnie szkodliwe dla płodu. Chociaż obecnie dostępne środki kontrastowe są uważane za stosunkowo bezpieczne, zawsze istnieje ryzyko, zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży. W związku z tym, MRI z kontrastem zazwyczaj unika się w ciąży, chyba że korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu.
  • Karmienie piersią: Należy zachować ostrożność przy stosowaniu środków kontrastowych u kobiet karmiących piersią. Chociaż większość środków kontrastowych uważa się za stosunkowo bezpieczne w okresie karmienia piersią, istnieje ryzyko przeniknięcia substancji do mleka matki i przeniesienia ich na dziecko. W niektórych przypadkach konieczne może być przerwanie karmienia piersią przez pewien czas (ok. 24h) po podaniu środka kontrastowego.
  • Niewydolność nerek: Osoby z niewydolnością nerek lub innymi schorzeniami nerek mogą być bardziej podatne na działania niepożądane związane z podaniem środka kontrastowego, ponieważ substancja ta jest wydalana głównie z moczem. W niektórych przypadkach może być konieczne dostosowanie dawki lub całkowite unikanie stosowania środka kontrastowego.
FAQ:

Jakie są przeciwwskazania do badania rezonansem?

Przeciwwskazania do wykonania rezonansu można podzielić na bezwzględne – całkowicie wykluczające z badania MRI, oraz względne – czyli dopuszczające możliwość jego wykonania, ale po dostarczeniu dokumentacji medycznej i konsultacji ze specjalistą, który podejmie ostateczną decyzję. Badanie MRI jest w pełni bezpieczne i nieinwazyjne, dlatego tylko w nielicznych przypadkach będzie całkowicie przeciwwskazane.

Rezonans magnetyczny z użyciem kontrastu nie będzie możliwy, jeśli wynik stężenia kreatyniny we krwi wykaże odchylenie od normy, co może wskazywać na niewydolność nerek. W takiej sytuacji nie zaleca się obciążania nerek dodatkową substancją kontrastową.

Reakcje alergiczne na środki kontrastujące zawierające gadolin. W tej sytuacji zaleca się zaniechanie podawania kontrastu podczas kolejnego badania rezonansem magnetycznym.

Zobacz pracownie rezonansu magnetycznego MR Diagnostic