Monitory przedstawiające wyniki tomografii

Przeciwskazania do badania MR

Przeciwwskazania do wykonania badania rezonansem wynikają z istoty metody diagnostycznej, jaką jest rezonans magnetyczny, wykorzystuje ona bowiem właściwości magnetyczne komórek ciała człowieka i wymaga umieszczenia pacjenta w silnym polu magnetycznym.

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do badania MR jest obecność:

  • Rozrusznika serca i innych neurostymulatorów (np. implanty słuchowe) – wytwarzane przez aparat MR pole magnetyczne może spowodować zakłócenia w pracy rozrusznika serca i stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta.
  • Metalicznych ciał obcych (np. opiłki żelaza, drobiny śrutu lub odłamki w obrębie ciała) – pod wpływem silnego pola magnetycznego mogą się przemieścić. Szczególnie niebezpieczna jest lokalizacja tych elementów w obrębie oczodołów, co może doprowadzić do uszkodzenia gałki ocznej.

Względnym przeciwwskazaniem do badania MR jest obecność:

  • Sztucznej zastawki serca
  • Klipsów naczyniowych
  • Protez naczyniowych
  • Metalicznych implantów ortopedycznych (śruby, stabilizatory ferromagnetyczne)

W tych przypadkach konieczne jest dostarczenie przed badaniem informacji od lekarza kierującego o braku przeciwwskazań do wykonania badania rezonansu magnetycznego.