Monitory przedstawiające wyniki tomografii

Przeciwskazania do badania MR

Choć rezonans magnetyczny to badanie w pełni bezpieczne i nieinwazyjne, istnieje pewna grupa osób, w przypadku których przeprowadzenie go może nie być wskazane. Mimo że do badania MRI nie jest wykorzystywane żadne szkodliwe promieniowanie, a jedynie fale radiowe oraz pole magnetyczne, istnieją pewne ograniczenia i przeciwwskazania do jego wykonywania, których bezwzględnie należy przestrzegać. Najlepiej każdy przypadek skonsultować indywidualnie ze swoim lekarzem prowadzącym oraz dodatkowo z lekarzem radiologiem, który podejmuje się wykonania MRI.

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do badania MR jest obecność:

  • Rozrusznika serca i innych neurostymulatorów (np. implanty słuchowe) – wytwarzane przez aparat MR pole magnetyczne może spowodować zakłócenia w pracy rozrusznika serca i stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta.
  • Metalicznych ciał obcych (np. opiłki żelaza, drobiny śrutu lub odłamki w obrębie ciała) – pod wpływem silnego pola magnetycznego mogą się przemieścić. Szczególnie niebezpieczna jest lokalizacja tych elementów w obrębie oczodołów, co może doprowadzić do uszkodzenia gałki ocznej.

Względnym przeciwwskazaniem do badania MR jest obecność:

  • Sztucznej zastawki serca
  • Klipsów naczyniowych
  • Protez naczyniowych
  • Metalicznych implantów ortopedycznych (śruby, stabilizatory ferromagnetyczne)

W tych przypadkach konieczne jest dostarczenie przed badaniem informacji od lekarza kierującego o braku przeciwwskazań do wykonania badania rezonansu magnetycznego.

Przeciwwskazania do podania środka kontrastowego w badaniu MR

Badanie rezonansem magnetycznym może być wykonywane wraz z podaniem dodatkowej substancji (na ogół dożylnie), czyli tak zwanego środka kontrastującego, który umożliwia jeszcze większą dokładność i precyzję otrzymanych wyników badań. Nie zawsze jednak podanie kontrastu będzie konieczne, a czasami może okazać się wręcz niemożliwe. W jakich sytuacjach?

Rezonans magnetyczny przeciwwskazania do wykonania badania z kontrastem:

  • niewydolność nerek (dlatego przed badaniem MRI z kontrastem, konieczne jest wykonanie morfologii określającej poziom kreatyniny we krwi)
  • kobiety w ciąży (samo badanie MRI nie jest zakazane, jednak zaleca się wykonanie go w wersji bez podawania substancji kontrastującej

 

FAQ:

Jakie są przeciwwskazania do badania rezonansem?

Przeciwwskazania do wykonania rezonansu można podzielić na bezwzględne oraz względne, czyli dopuszczające możliwość jego wykonania, ale po konsultacji ze specjalistą, który podejmie ostateczną decyzję. Badanie MRI jest w pełni bezpieczne i bezinwazyjne, więc tylko nieliczne przypadki całkowicie wykluczają możliwość jego przeprowadzenia.

 Jakie są przeciwwskazania do rezonansu magnetycznego z kontrastem?

Rezonans magnetyczny wraz z podaniem środa kontrastującego nie będzie możliwy w przypadku uzyskania wyniku odbiegającego od normy w zakresie poziomu kreatyniny we krwi, co może świadczyć o niewydolności nerek. W tej sytuacji nie jest zalecane obciążanie ich dodatkowo substancją kontrastową (najczęściej jest to pierwiastek gadolin).