Monitory przedstawiające wyniki tomografii

Skierowanie na badanie MR

MR Diagnostic realizuje świadczenia na podstawie umowy zawartej z NFZ.

Aby poprawnie skierować pacjenta na badanie rezonansu magnetycznego wymagane jest zawarcie następujących informacji na e-skierowaniu:

  • Jednostka kierująca oraz numer umowy jednostki kierującej z NFZ
  • Imię i nazwisko oraz adres zamieszkania pacjenta
  • PESEL pacjenta
  • Rodzaj badania MR
  • Kod ICD 10
  • Rozpoznanie
  • Cel badania
  • Podpis elektroniczny

Od 8 stycznia przyjmowane są tylko skierowania elektroniczne.

Zobacz pracownie rezonansu magnetycznego MR Diagnostic