Monitory przedstawiające wyniki tomografii

Informacje dla Pacjenta

Rezonans magnetyczny głowy - rezonans głowy

Rezonans magnetyczny głowy jest obecnie najdokładniejszym badaniem obrazowym struktur znajdujących się wewnątrz ludzkiej czaszki. Rezonans głowy stanowi doskonałe narzędzie do dokładnej oceny tkanek mózgu. Dzięki temu badaniu można otrzymać szczegółowy obraz tylnych elementów czaszki oraz uzyskać skany obrazujące pień mózgu. Pozwala na ocenienie krążenia mózgowego, działania, a także budowy nawet najmniejszych odcinków nerwów czaszkowych zlokalizowanych wewnątrz kości czaszki. Badanie głowy rezonansem magnetycznym wskazane jest dla pacjentów, u których występują bóle głowy, zawroty, szumy uszne, a także zaburzenia równowagi. Jednak najczęściej lekarze zalecają rezonans magnetyczny w przypadku podejrzenia:

  • Nowotworu mózgu
  • Padaczki
  • Udaru
  • Chorób naczyniowych (tętniaki, malformacje naczyniowe, zatorowość tętnicza)
  • Choroby Alzheimera
  • Zapalenia mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych
  • Chorób oczodołów
  • Wad wrodzonych i rozwojowych mózgu

W przypadku oceny stanu żył i tętnic w obrębie głowy, szczególnie pod kątem ich drożności wykonuje się takie badanie jak Angiografia rezonansem magnetycznymAngiografia pozwala na ujawnienie nieprawidłowości takich jak: zakrzepica, zespół kręgowo-podstawny, naczyniaki, tętniaki wewnątrzczaszkowe oraz zwężenie tętnic. Badanie te wykorzystuje się nie tylko w przypadku podejrzenia powyższych schorzeń, ale także w diagnostyce udarów, miażdżycy oraz chorób nowotworowych, aby ocenić unaczynienie guza. Angiografia rezonansem magnetycznym pozwala wykluczyć lub potwierdzić występowanie domniemanych schorzeń, a także zaplanować odpowiednią terapię i zweryfikować jej postęp.

Zobacz pracownie rezonansu magnetycznego MR Diagnostic