Urazy głowy – kiedy warto wykonać rezonans magnetyczny?

Urazy głowy to poważne zdarzenia, które mogą prowadzić do różnego rodzaju powikłań i problemów zdrowotnych, również po jakimś czasie od wypadku. W niektórych przypadkach konieczne jest wykonanie dokładnych badań diagnostycznych, aby ocenić stan pacjenta i ustalić przyczynę dolegliwości. Jednym z takich badań jest rezonans magnetyczny głowy, który może dostarczyć szczegółowych informacji na temat struktur mózgu i ewentualnych urazów. Warto więc dowiedzieć się, kiedy wykonać rezonans magnetyczny głowy.

Co to jest rezonans magnetyczny głowy?

Rezonans magnetyczny (MRI) to zaawansowane badanie obrazowe, które wykorzystuje pole magnetyczne i fale radiowe do uzyskania szczegółowych obrazów tkanek. W przypadku głowy pozwala to na dokładne zobrazowanie mózgu, móżdżku, pnia mózgu, naczyń krwionośnych, nerwów czaszkowych oraz struktur otaczających.

Jest to nieinwazyjna metoda diagnostyczna, która nie wymaga stosowania promieniowania rentgenowskiego.

Jakie są wskazania do rezonansu magnetycznego głowy?

Wskazania do przeprowadzenia badania MRI głowy po urazie, obejmują:

 • Ocenę objawów neurologicznych: Badanie MRI może być zalecane, jeśli pacjent doświadczył objawów neurologicznych po urazie głowy, takich jak utrata przytomności, dezorientacja, zaburzenia widzenia, mowy lub ruchu. Pomaga to w identyfikacji ewentualnych zmian strukturalnych w mózgu, które mogą być związane z urazem lub stanowić jego przyczynę.
 • Ocenę uszkodzenia pnia mózgu: Urazy głowy mogą prowadzić do uszkodzenia pnia mózgu, kluczowej struktury kontrolującej podstawowe funkcje życiowe jak, np. oddychanie. Badanie MRI pomaga w identyfikacji takich uszkodzeń i ocenie ich wpływu na funkcje życiowe pacjenta.
 • Ocenę ewentualnych krwotoków: Badanie MRI pozwala na wykrycie krwotoków wewnątrzczaszkowych, takich jak krwiaki podpajęczynówkowe lub śródmózgowe, które mogą być konsekwencją urazu głowy. Pomaga to w ocenie ich wielkości, lokalizacji i ewentualnych powikłań.
 • Wykluczenie innych powikłań: MRI jest przydatne do wykluczenia innych powikłań urazu głowy, takich jak uszkodzenia tkanek miękkich, złamania kości czaszki czy uszkodzenia nerwów czaszkowych.
 • Różnicowanie między zmianami pourazowymi, a chorobami neurodegeneracyjnymi: Badanie MRI pozwala na różnicowanie między zmianami pourazowymi, a chorobami neurodegeneracyjnymi, takimi jak choroba Alzheimera czy otępienie. MRI może pomóc w ocenie charakteru i rozległości zmian, co jest istotne dla właściwego zarządzania pacjentem i planowania terapii.

Przeciwwskazania do wykonania MRI głowy

Chociaż rezonans magnetyczny jest stosunkowo bezpieczną procedurą diagnostyczną, istnieją pewne przeciwwskazania, które mogą uniemożliwić wykonanie badania. Należą do nich:

 • Obecność niektórych metalowych implantów, czyli protez wykonanych z metali, które nie są obojętne dla pola magnetycznego - może prowadzić do ich przesuwania się lub nagrzewania, co stanowi potencjalne zagrożenie zarówno dla pacjenta, jak i personelu medycznego.
 • Urządzenia elektroniczne niekompatybilne z rezonansem magnetycznym niosą ryzyko uszkodzenia w przypadku ich obecności podczas badania, co może zagrażać zdrowiu pacjenta.
 • Pierwszy trymestr ciąży – choć nie wykazano szkodliwości badanie MRI dla kobiet w pierwszym trymestrze ciąży, to jednak ze względu na wrażliwość tego okresu nie zaleca się przeprowadzania niektórych badań diagnostycznych.
 • Klaustrofobia – osoby cierpiące na klaustrofobię mogą mieć trudności z przeprowadzeniem badania MRI, ponieważ badanie odbywa się w zamkniętej przestrzeni, co może wywoływać silne uczucie lęku. Rozwiązaniem może okazać się dla nich badanie w krótkotrwałym znieczuleniu.

Jak się przygotować i jak przebiega MR głowy?

Przygotowanie do badania rezonansem magnetycznym głowy jest zazwyczaj minimalne. W przypadku badań, które wymagają podania kontrastu należy godzinę przed badaniem powstrzymać się od przyjmowania pokarmów, na takie badanie należy dobrze się nawodnić. Przed badaniem należy:

 • ubrać się w wygodne ubrania pozbawione metalowych elementów;
 • wyjąć z kieszeni metalowe przedmioty, urządzenia elektroniczne i karty z chipami magnetycznymi;
 • zrezygnować z makijażu rozświetlającego, kremów z brokatem, lakieru do włosów;
 • w przypadku badania z kontrastem zabrać ze sobą aktualne wyniki stężenia kreatyniny we krwi.

Podczas samego badania pacjent leży na stole diagnostycznym, który przesuwa się do wnętrza cylindra aparatu MRI. Na głowę zakładana jest specjalna cewka, która poprawia jakość uzyskiwanych obrazów oraz pośrednio skraca czas wykonywania badania.

Bardzo ważne jest, aby pozostać nieruchomym przez całe badanie, to pozwala na uzyskanie obrazów wysokiej jakości.

Cała procedura jest bezbolesna i trwa zazwyczaj około kilkudziesięciu minut, w zależności od wskazania, dla którego wykonuje się badanie.