Wskazania do badania MR

Badanie MR głowy

 • zmiany nowotworowe i guzy mózgu, rdzenia kręgowego
 • choroby demielinizacyjne i dysmielinizacyjne
 • diagnostyka zmian niedokrwiennych mózgu i rdzenia kręgowego
 • stany zapalne mózgowia i opon
 • podejrzenia przerzutów, jeśli niejednoznaczny jest obraz TK
 • nieprawidłowości dotyczące układu komorowego nadnamiotowego u dzieci oraz w przypadkach gdy niejednoznaczny jest obraz TK
 • zaburzenia rozwojowe OUN (anomalie rozwojowe układu naczyniowego)
 • podejrzenie procesów rozrostowych w obrębie mózgu i opon
 • choroby metaboliczne

Badanie MR głowy metodą dyfuzji DWI

 • choroby naczyniowe (diagnostyka wczesnych udarów)
 • ocena procesu rozrostowego w obrębie mózgowia (różnicowanie między obrzękiem, niedokrwieniem a guzem)
 • choroby demielinizacyjne i dysmielinizacyjne mózgowia.

Badanie MR głowy metodą dyfuzji DTI

 • obrazowanie przebiegu włókien nerwowych mózgowia (diagnostyka chorób naczyniowych i degeneracyjnych)

Badanie MR głowy metodą perfuzji

 • choroby naczyniowe (diagnostyka wczesnych udarów)
 • ocena procesu rozrostowego w obrębie mózgowia (różnicowanie między obrzękiem, niedokrwieniem a guzem)

Badanie MR głowy metodą czynnościową (fMRI)

 • lokalizacja mózgowych ośrodków ruchowych, wzrokowych, słuchowych i językowych przed operacjami neurochirurgicznymi (guzów, ognisk padaczkorodnych)
 • lokalizacja mózgowych ośrodków funkcji poznawczych w celu oceny zaburzeń poznawczych w chorobie Alzheimera i w innych rodzajach demencji
 • monitorowanie leczenia farmakologicznego w schizofrenii i w innych psychozach endogennych, w chorobie Alzheimera

Spektroskopia MR

 • różnicowanie między procesem rozrostowym a niedokrwieniem, ocena efektów chemioterapii i radioterapii guzów mózgu, ocena wznowy miejscowej, ocena rozległości procesu nowotworowego
 • procesy degeneracyjne, naczyniopochodne mózgowia, zespoły otępienie, psychozy endogenne

Badanie MR przysadki mózgowej

 • zalecane zamiast TK przysadki (diagnostyka mikrogruczolaków przysadki)

Badanie MR piramid kości skroniowych

 • procesy rozrostowe łagodne i złośliwe, zwłaszcza wychodzące z nerwów: V, VII, VIII, kiedy niejednoznaczny jest obraz TK
 • podejrzenie patologii naczyniowych, zwłaszcza dołu szyjnego oraz w naciekach nowotworowych
 • konflikt naczyniowo-nerwowy

Badanie MR oczodołów

 • poszukiwanie i ocena małych zmian wewnątrzgałkowych
 • poszukiwanie ognisk demielinizacji w nerwie wzrokowym
 • przerzuty nowotworowe do gałki ocznej i pozostałych struktur wewnątrzoczodołowych
 • ocena patologii skrzyżowania nerwów wzrokowych

Badanie MR twarzoczaszki

 • ocena nacieków nowotworowych ślinianek przed zabiegiem operacyjnym
 • nowotwory pierwotne i przerzutowe oraz nacieki przez ciągłość z sąsiednich narządów

Badanie MR szyi

 • ocena węzłów chłonnych zarówno w pierwotnych schorzeniach układu chłonnego, jak i dla oceny przerzutów (istotne różnicowanie między węzłem chłonnym a tkanką tłuszczową lub mięśniową)
 • ocena nacieków nowotworowych w stosunku do pęczków naczyniowo-nerwowych
 • różnicowanie między blizną pooperacyjną a wznową

Badanie MR nosogardzieli

 • ocena rozległości nacieków nowotworowych, ich stosunek do pęczków naczyniowo-nerwowych
 • ocena węzłów chłonnych

Badanie MR kanału kręgowego i rdzenia w odcinku (C, Th, L-S)

 • zmiany pourazowe i pooperacyjne
 • nacieki lub przerzuty nowotworowe
 • choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa
 • ocena patologii krążka międzykręgowego i przylegających do niego powierzchni trzonów kręgów
 • malformacje naczyniowe
 • wady rozwojowe

Badanie MR układu mięśniowo-szkieletowego

 • nowotwory łagodne i złośliwe kości
 • ocena nacieków czy przerzutów nowotworowych do kości i stawów
 • zmiany pourazowe w przypadku niejednoznacznego obrazu klinicznego i radiologicznego
 • przewlekłe i nietypowe stany zapalne kości i stawów
 • anomalie rozwojowe
 • choroba zwyrodnieniowa dużych stawów w przypadku niejednoznacznego obrazu klinicznego i radiologicznego

Artrografia MR stawu ramiennego

 • niestabilność nieurazowa lub pourazowa stawu ramiennego (ocena kompleksu obrąbkowo-więzadłowo-torebkowego)
 • uszkodzenia ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia (typu SLAP)
 • zespoł ciasnoty podbarkowej (uszkodzenia ścięgien stożka rotatorów)

Badanie MR klatki piersiowej i śródpiersia

 • ocena nacieku nowotworowego na duże naczynia, pnie nerwowe, przeponę, opłucną, przełyk lub osierdzie
 • ocena węzłów chłonnych, śródpiersia jeśli obraz TK jest wątpliwy
 • ocena rozległości nacieku w nowotworach przełyku, jeśli obraz TK jest wątpliwy
 • ocena zmian popromiennych
 • ocena wznowy

Badanie MR serca i dużych naczyń

 • ocena funkcji mięśnia serca, grubości mięśnia serca i skurczowego przyrostu grubości
 • ocena żywotności mięśnia serca przed rewaskularyzacją (angioplastyką lub wszczepieniem pomostów aortalno-wieńcowych)
 • ocena uszkodzenia mięśnia serca po przebytym zawale
 • ocena uszkodzenia mikrokrążenia po przebytym zawale do oszacowania ryzyka powikłań
 • ocena wydolności rezerwy wieńcowej przez porównanie perfuzji spoczynkowej i po obciążeniu adenozyną
 • ocena nacieków nowotworowych mięśnia sercowego i osierdzia
 • do oceny skuteczności leczenia u pacjentów po operacjach złożonych wad serca
 • ocena tętniaka aorty
 • ocena tetnic płucnych, nadciśnienia płucnego
 • ocena żył płucnych i ich relacji w stosunku do lewego przedsionka

Badanie MR jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej

 • rozsiane, ogniskowe zmiany w wątrobie i innych narządach miąższowych
 • procesy rozrostowe pierwotne i wtórne
 • nerka po transplantacji
 • kamica dróg żółciowych
 • MR miednicy małej
 • ocena pęcherza moczowego w procesach nowotworowych
 • ocena węzłów chłonnych miednicznych
 • ocena rozległości nacieków nowotworowych narządów rodnych przed planowanym zabiegiem operacyjnym lub naświetlaniami, jeśli wynik USG i TK jest wątpliwy
 • ocena wznowy, jeśli wynik USG i TK jest wątpliwy
 • ocena rozległości procesu nowotworowego gruczołu krokowego i ewentualnej ekspansji na narządy sąsiednie, jeśli wynik USG i TK jest wątpliwy
 • ocena nacieków nowotworowych na końcowy odcinek przewodu pokarmowego

Cholangiografia MR (MRCP)

 • ocena pęcherzyka żółciowego a zwłaszcza dróg żółciowych i przewodu Wirsunga, w przypadku podejrzenia kamicy (zwłaszcza dróg żółciowych), procesu nowotworowego, zapalnego

Mammografia MR

 • w przypadku wątpliwości diagnostycznych w konwencjonalnych metodach obrazowania  (MMG,USG)
 • badania przesiewowe u pacjentek nosicielek genu  BRCA
 • ocena rozległości i liczby ognisk u chorych z rakiem sutka
 • u chorych ze stwierdzonymi przerzutami w węzłach chłonnych dołów pachowych bez widocznych zmian w piersiach w badaniach konwencjonalnych
 • w celu monitorowania leczenia neoadiuwantowego podczas chemioterapii
 • ocena implantów i skutków po ich wszczepieniu

Zobacz pracownie rezonansu magnetycznego MR Diagnostic

Najczęściej zadawane pytania

Nie! Badanie MRI nie jest w żaden sposób bolesne. Dyskomfort mogą powodować hałaśliwe dźwięki (których poziom natężenia można znacząco zniwelować i stłumić dzięki specjalnym słuchawkom wyciszającym).

Badanie rezonansem magnetycznym można wykonać w ramach refundacji NFZ, jak i prywatnie. W pierwszym przypadku potrzebne jest skierowanie od lekarza specjalisty. Prywatne badanie rezonansem magnetycznym warto wykonać, gdy nie chcemy być uzależnieni od kolejki NFZ.

Cennik poszczególnych badań wykonywanych prywatnie dostępny jest TUTAJ.

Tak! Wychodząc naprzeciw dzieciom, osobom z klaustrofobią czy innymi schorzeniami, nasza pracownia w Działdowie oferuje badanie rezonansem magnetycznym w głębokim uspokojeniu (podczas snu).

Badanie rezonansem magnetycznym przeprowadzamy dzieciom ważącym od 10 kilogramów wzwyż (również w znieczuleniu).

Formularz kontaktowy

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych usług.

Jesteśmy dostępni, aby odpowiedzieć na Twoje pytania i zapewnić profesjonalną opiekę.
*Wysyłając wiadomość, potwierdzasz, że zapoznałeś się z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych.