Monitory przedstawiające wyniki tomografii

Teleradiologia

Teleradiologia lub radiologia na odległość to najnowsza forma analizy badań radiologicznych. Łączy w sobie elementy telekomunikacji oraz medycyny.

Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii, umożliwia wymianę specjalistycznych informacji przesyłając obrazy badań najwyższej jakości oraz interaktywną transmisję audiowizualną w czasie rzeczywistym. 

Pozwala to na przekazanie badań wykonanych w MR Diagnostic do innych placówek i instytutów medycznych w całym kraju. Specjaliści różnych dziedzin medycyny mogą w ten sposób bez konieczności przemieszczania się służyć swoją wiedzą i doświadczeniem a co za tym idzie najlepiej zdiagnozować Państwa dolegliwości.