Monitory przedstawiające wyniki tomografii

Wskazania do badania MR

Badanie MR głowy

 • zmiany nowotworowe i guzy mózgu, rdzenia kręgowego
 • choroby demielinizacyjne i dysmielinizacyjne
 • diagnostyka zmian niedokrwiennych mózgu i rdzenia kręgowego
 • stany zapalne mózgowia i opon
 • podejrzenia przerzutów, jeśli niejednoznaczny jest obraz TK
 • nieprawidłowości dotyczące układu komorowego nadnamiotowego u dzieci oraz w przypadkach gdy niejednoznaczny jest obraz TK
 • zaburzenia rozwojowe OUN (anomalie rozwojowe układu naczyniowego)
 • podejrzenie procesów rozrostowych w obrębie mózgu i opon
 • choroby metaboliczne

Badanie MR głowy metodą dyfuzji DWI

 • choroby naczyniowe (diagnostyka wczesnych udarów)
 • ocena procesu rozrostowego w obrębie mózgowia (różnicowanie między obrzękiem, niedokrwieniem a guzem)
 • choroby demielinizacyjne i dysmielinizacyjne mózgowia.

Badanie MR głowy metodą dyfuzji DTI

 • obrazowanie przebiegu włókien nerwowych mózgowia (diagnostyka chorób naczyniowych i degeneracyjnych)

Badanie MR głowy metodą perfuzji

 • choroby naczyniowe (diagnostyka wczesnych udarów)
 • ocena procesu rozrostowego w obrębie mózgowia (różnicowanie między obrzękiem, niedokrwieniem a guzem)

Badanie MR głowy metodą czynnościową (fMRI)

 • lokalizacja mózgowych ośrodków ruchowych, wzrokowych, słuchowych i językowych przed operacjami neurochirurgicznymi (guzów, ognisk padaczkorodnych)
 • lokalizacja mózgowych ośrodków funkcji poznawczych w celu oceny zaburzeń poznawczych w chorobie Alzheimera i w innych rodzajach demencji
 • monitorowanie leczenia farmakologicznego w schizofrenii i w innych psychozach endogennych, w chorobie Alzheimera

Spektroskopia MR

 • różnicowanie między procesem rozrostowym a niedokrwieniem, ocena efektów chemioterapii i radioterapii guzów mózgu, ocena wznowy miejscowej, ocena rozległości procesu nowotworowego
 • procesy degeneracyjne, naczyniopochodne mózgowia, zespoły otępienie, psychozy endogenne
   

Badanie MR przysadki mózgowej

 • zalecane zamiast TK przysadki (diagnostyka mikrogruczolaków przysadki)

Badanie MR piramid kości skroniowych

 • procesy rozrostowe łagodne i złośliwe, zwłaszcza wychodzące z nerwów: V, VII, VIII, kiedy niejednoznaczny jest obraz TK
 • podejrzenie patologii naczyniowych, zwłaszcza dołu szyjnego oraz w naciekach nowotworowych
 • konflikt naczyniowo-nerwowy

Badanie MR oczodołów

 • poszukiwanie i ocena małych zmian wewnątrzgałkowych
 • poszukiwanie ognisk demielinizacji w nerwie wzrokowym
 • przerzuty nowotworowe do gałki ocznej i pozostałych struktur wewnątrzoczodołowych
 • ocena patologii skrzyżowania nerwów wzrokowych

Badanie MR twarzoczaszki

 • ocena nacieków nowotworowych ślinianek przed zabiegiem operacyjnym
 • nowotwory pierwotne i przerzutowe oraz nacieki przez ciągłość z sąsiednich narządów

Badanie MR szyi

 • ocena węzłów chłonnych zarówno w pierwotnych schorzeniach układu chłonnego, jak i dla oceny przerzutów (istotne różnicowanie między węzłem chłonnym a tkanką tłuszczową lub mięśniową)
 • ocena nacieków nowotworowych w stosunku do pęczków naczyniowo-nerwowych
 • różnicowanie między blizną pooperacyjną a wznową

Badanie MR nosogardzieli

 • ocena rozległości nacieków nowotworowych, ich stosunek do pęczków naczyniowo-nerwowych
 • ocena węzłów chłonnych

Badanie MR kanału kręgowego i rdzenia w odcinku (C, Th, L-S)

 • zmiany pourazowe i pooperacyjne
 • nacieki lub przerzuty nowotworowe
 • choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa
 • ocena patologii krążka międzykręgowego i przylegających do niego powierzchni trzonów kręgów
 • malformacje naczyniowe
 • wady rozwojowe

Badanie MR układu mięśniowo-szkieletowego

 • nowotwory łagodne i złośliwe kości
 • ocena nacieków czy przerzutów nowotworowych do kości i stawów
 • zmiany pourazowe w przypadku niejednoznacznego obrazu klinicznego i radiologicznego
 • przewlekłe i nietypowe stany zapalne kości i stawów
 • anomalie rozwojowe
 • choroba zwyrodnieniowa dużych stawów w przypadku niejednoznacznego obrazu klinicznego i radiologicznego

Artrografia MR stawu ramiennego

 • niestabilność nieurazowa lub pourazowa stawu ramiennego (ocena kompleksu obrąbkowo-więzadłowo-torebkowego)
 • uszkodzenia ścięgna głowy długiej mięśnia dwugłowego ramienia (typu SLAP)
 • zespoł ciasnoty podbarkowej (uszkodzenia ścięgien stożka rotatorów)

Badanie MR klatki piersiowej i śródpiersia

 • ocena nacieku nowotworowego na duże naczynia, pnie nerwowe, przeponę, opłucną, przełyk lub osierdzie
 • ocena węzłów chłonnych, śródpiersia jeśli obraz TK jest wątpliwy
 • ocena rozległości nacieku w nowotworach przełyku, jeśli obraz TK jest wątpliwy
 • ocena zmian popromiennych
 • ocena wznowy

Badanie MR serca i dużych naczyń

 • ocena funkcji mięśnia serca, grubości mięśnia serca i skurczowego przyrostu grubości
 • ocena żywotności mięśnia serca przed rewaskularyzacją (angioplastyką lub wszczepieniem pomostów aortalno-wieńcowych)
 • ocena uszkodzenia mięśnia serca po przebytym zawale
 • ocena uszkodzenia mikrokrążenia po przebytym zawale do oszacowania ryzyka powikłań
 • ocena wydolności rezerwy wieńcowej przez porównanie perfuzji spoczynkowej i po obciążeniu adenozyną
 • ocena nacieków nowotworowych mięśnia sercowego i osierdzia
 • do oceny skuteczności leczenia u pacjentów po operacjach złożonych wad serca
 • ocena tętniaka aorty
 • ocena tetnic płucnych, nadciśnienia płucnego
 • ocena żył płucnych i ich relacji w stosunku do lewego przedsionka

Badanie MR jamy brzusznej i przestrzeni zaotrzewnowej

 • rozsiane, ogniskowe zmiany w wątrobie i innych narządach miąższowych
 • procesy rozrostowe pierwotne i wtórne
 • nerka po transplantacji
 • kamica dróg żółciowych
 • MR miednicy małej
 • ocena pęcherza moczowego w procesach nowotworowych
 • ocena węzłów chłonnych miednicznych
 • ocena rozległości nacieków nowotworowych narządów rodnych przed planowanym zabiegiem operacyjnym lub naświetlaniami, jeśli wynik USG i TK jest wątpliwy
 • ocena wznowy, jeśli wynik USG i TK jest wątpliwy
 • ocena rozległości procesu nowotworowego gruczołu krokowego i ewentualnej ekspansji na narządy sąsiednie, jeśli wynik USG i TK jest wątpliwy
 • ocena nacieków nowotworowych na końcowy odcinek przewodu pokarmowego

Cholangiografia MR (MRCP)

 • ocena pęcherzyka żółciowego a zwłaszcza dróg żółciowych i przewodu Wirsunga, w przypadku podejrzenia kamicy (zwłaszcza dróg żółciowych), procesu nowotworowego, zapalnego

Mammografia MR

 • w przypadku wątpliwości diagnostycznych w konwencjonalnych metodach obrazowania  (MMG,USG)
 • badania przesiewowe u pacjentek nosicielek genu  BRCA
 • ocena rozległości i liczby ognisk u chorych z rakiem sutka
 • u chorych ze stwierdzonymi przerzutami w węzłach chłonnych dołów pachowych bez widocznych zmian w piersiach w badaniach konwencjonalnych
 • w celu monitorowania leczenia neoadiuwantowego podczas chemioterapii
 • ocena implantów i skutków po ich wszczepieniu

Zobacz pracownie rezonansu magnetycznego MR Diagnostic