Monitory przedstawiające wyniki tomografii

Informacje dla Pacjenta

Badanie onkologiczne WHOLE BODY

Rezonans magnetyczny całego ciała jest to nieinwazyjne badanie przesiewowe, które pozwala na wstępną ocenę narządów, układu naczyniowego, układu mięśniowo-szkieletowego, a także większych narządów wewnętrznych. Dzięki temu badaniu można zaobserwować zmiany ogniskowe w szpiku kostnym i tkankach miękkich w rozsiewie procesu nowotworowego. Badanie Whole Body pozwala na ogólną ocenę stanu zdrowia pacjenta, co oznacza, że pacjent nie uzyska dokładnego opisu konkretnej części anatomicznej. W tym celu stosuje się ukierunkowane badania rezonansem. W trakcie badania wykonywane jest pod 2000 zdjęć, dzięki którym można z wysokim prawdopodobieństwem zidentyfikować obszary podejrzane, zwiększając tym szanse na wczesne wykrycie stanów niebezpiecznych dla zdrowia i życia pacjenta.

obraz przedstawiający badanie rezonansem całego ciała