Monitory przedstawiające wyniki tomografii

Informacje dla Pacjenta

Rezonans magnetyczny serca - rezonans serca

Rezonans magnetyczny jest obecnie jednym z najdokładniejszych badań obrazowych w diagnostyce kardiologicznej. Badanie serca za pomocą rezonansu magnetycznego wykonywane jest, gdy u pacjenta występują choroby serca lub po przebytych zawałach. Takie badanie wykonuje się również, gdy lekarz podczas badania wykryje szmery lub zaburzenia rytmu serca. Rezonans magnetyczny umożliwia ocenę pracy serca, przepływu krwi, prawidłowości zamykania zastawek czy też zmian w obrębie osierdzia. Dzięki badaniu serca rezonansem można wykryć m.in.:

  • Wrodzone i nabyte wady serca
  • Arytmię
  • Zawał mięśnia sercowego
  • Chorobę wieńcową
  • Wady zastawkowe
  • Guzy
  • Zmiany bliznowate i zwłóknienia
  • Choroby osierdzia
  • Zapalenie mięśnia sercowego które, jest jednym z najpoważniejszych powikłań po COVID-19
  • Uszkodzenie zastawek serca po COVID-19

Za pomocą rezonansu magnetycznego wykonuje się takie badania jak: ocena morfologii serca, która obejmuje badanie mięśnia sercowego i struktur, które znajdują się w jego otoczeniu. Ocenia się wielkość jam serca, grubość ścian komór i przegrody. W następnym badaniu jakim jest badanie czynnościowe serca, które umożliwia obrazowanie struktur serca w ruchu. W analizie czynnościowej serca ocenia się funkcje wyrzutową, objętość wyrzutową oraz kurczliwość mięśnia lewej komory.

Zobacz pracownie rezonansu magnetycznego MR Diagnostic