Jak przebiega badanie rezonansu magnetycznego?

Jak przebiega badanie rezonansu magnetycznego?

Jak przebiega badanie rezonansem magnetycznym? Czy wymaga od pacjenta wcześniejszego przygotowania? Ile trwa i czy jest bezpieczne? Odpowiedzi na te pytania udzielamy w niniejszym artykule.

Rejestracja na rezonans magnetyczny – czy potrzebne jest skierowanie?

Badanie rezonansem magnetycznym w pracowniach MR Diagnostic może być wykonane prywatnie lub w ramach refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Pacjenci, którzy chcą wykonać badanie rezonansem magnetycznym na NFZ, muszą przedstawić skierowanie od lekarza specjalisty z wizyty na NFZ (nie z prywatnej praktyki).

Nie wymagamy skierowania od pacjentów, którzy wykonują badanie prywatnie, wiąże się to jednak z pokryciem jego kosztów w całości przez pacjenta. Czas oczekiwania jest krótszy, w związku z czym może być to rozwiązanie odpowiednie dla osób, które wymagają natychmiastowej diagnozy lub po prostu chcą wykonać badanie szybciej. Rejestracji na badanie można dokonać osobiście lub telefonicznie.

Przygotowanie do rezonansu magnetycznego w domu i w pracowni MR

W większości przypdków przystąpienie do badania rezonansem magnetycznym nie wymaga specjalnego przygotowania. Należy pamiętać wyłącznie o kilku kwestiach:

  • na badanie należy ubrać się w luźne i wygodne ubrania, pozbawione metalowych elementów;
  • do pracowni MR należy zgłosić się około 20 minut wcześniej niż zaplanowana godzina badania;
  • przed badaniem należy rzetelnie wypełnić ankietę wykluczającą przeciwskazania do badania MR;
  • należy zdjąć metalową biżuterię i powyjmować z kieszeni metalowe przedmioty, urządzenia elektroniczne i karty z chipami magnetycznymi;
  • należy unikać makijażu oczu, lakierowania włosów i balsamów z drobinkami brokatu;

Przygotowanie do rezonansu z kontrastem

Badanie rezonansem magnetycznym z kontrastem wymaga od pacjenta przedstawienia aktualnych wyników stężenia kreatyniny we krwi , celem wykluczenia niewydolności nerek. Jest to konieczne, ponieważ środek kontrastujący jest wydalany z organizmu wraz z moczem. Dodatkowo godzinę przed badaniem pacjent nie powinien nic już jeść. 

Właściwe badanie rezonansem magnetycznym

Pacjent kładzie się na stole diagnostycznym, który następnie przesuwa się w tunelu aparatu MR. Tam poddawany jest działaniu fal magnetycznych i radiowych, które umożliwiają uzyskanie wyraźnego obrazu tkanek.

Aby uzyskać niezafałszowane i wyraźne wyniki badań, należy pozostać w bezruchu przez cały czas trwania badania. W zależności od obrazowanej okolicy ciała badanie może trwać od 15 do ok. 60 minut.

Aparat rezonansu magnetycznego może wydawać głośne dźwięki. Nie należy się ich obawiać, ponieważ są normalnym zjawiskiem podczas pracy urządzenia. Pacjent pozostaje pod stałą kontrolą personelu medycznego dzięki systemowi kamer i głośników. W razie gorszego samopoczucia pacjent może powiadomić o tym personel za pomocą sygnalizatora, który otrzymuje przed badaniem.

Po badaniu

Po badaniu pacjent odbiera płytę CD z wykonanymi obrazami i może opuścić pracownię W przypadku przeprowadzenia badania z kontrastem pacjent zostanie poproszony o pozostanie pod opieką personelu medycznego jeszcze przez kilkanaście minut po badaniu. Ma to na celu monitorowanie ewentualnych reakcji alergicznych organizmu na środek kontrastujący.

Odbiór wyników rezonansu magnetycznego

Pacjent zostanie poinformowany o terminie odbioru wyników MRI. Nasza pracownia oferuje także możliwość wysłania wyników pocztą oraz usługę teleradiologii, dzięki której wyniki mogą zostać przekazane online na indywidualne konto pacjenta i pobrane bez konieczności wychodzenia z domu.