Jak działa aparat do rezonansu magnetycznego?

Jak działa aparat do rezonansu magnetycznego?

Rezonans magnetyczny należy do najskuteczniejszych i najbezpieczniejszych metod diagnostyki obrazowej. W tym artykule przybliżymy działanie aparatury do rezonansu magnetycznego oraz przedstawimy różne rodzaje aparatów wykorzystywanych do przeprowadzenia badań MRI.

Czym jest aparat do rezonansu magnetycznego?

Aparat do rezonansu magnetycznego to zaawansowane urządzenie diagnostyczne wykorzystywane w medycynie. Jest to rodzaj skanera, który korzysta z silnego pola magnetycznego oraz fal o częstotliwości radiowej do uzyskiwania szczegółowych obrazów wewnętrznych struktur ciała pacjenta.

Aparat do MRI przyjmuje formę tunelu, do którego wprowadzany jest pacjent, leżący na stole diagnostycznym. Fale magnetyczne emitowane są przez kilkadziesiąt minut, skupiając się na wybranej okolicy ciała. Następnie zaawansowane oprogramowanie komputerowe odbiera sygnały wysyłane przez komórki pacjenta i przetwarza je na obrazy, na podstawie których lekarz radiolog jest w stanie ocenić strukturę i funkcje tkanek.

W pracowniach MR Diagnostic wykorzystuje się skanery o natężeniu pola 1,5 T, co zapewnia doskonałą jakość obrazowania. Dodatkowo, nie ogranicza to osób posiadających endoprotezy, których nie można badać w aparatach o wyższym natężeniu pola magnetycznego. 

Jak działa aparat do rezonansu magnetycznego? 

Działanie aparatu do rezonansu magnetycznego opiera się na zjawisku magnetycznego rezonansu jądrowego. Centralnym elementem tego urządzenia jest silny magnes, który generuje stałe pole magnetyczne. Podczas badania pacjent znajduje się wewnątrz aparatu, który tworzy pole magnetyczne wokół jego ciała.

Następnie urządzenie wysyła fale elektromagnetyczne o częstotliwości radiowej, powodując pobudzenie jąder atomów wodoru w tkankach pacjenta.

Aparat rejestruje te zmiany w polu magnetycznym, a na podstawie odebranego sygnału oprogramowanie generuje szczegółowe obrazy struktur anatomicznych. Dzięki temu możemy zbliżyć się do tajemnic mózgu w badaniach głowy lub do głębszego zrozumienia narządów wewnętrznych jamy brzusznej podczas rezonansu tej okolicy.

Jakie są rodzaje aparatu do rezonansu magnetycznego?

Istnieją różne rodzaje aparatu do rezonansu magnetycznego, które mogą być stosowane w zależności od konkretnego rodzaju badania oraz potrzeb diagnostycznych pacjenta. Najczęściej stosowanymi typami są:

  • Aparaty o różnej sile pola magnetycznego – istnieją aparaty o różnym natężeniu  pola magnetycznego, jednak najbardziej uniwersalne są aparaty o natężeniu pola 1,5T, których używamy we wszystkich pracowniach MR Diagnostic.
  • Aparaty zamknięte – najpowszechniej stosowane aparaty w formie zamkniętego tunelu.
  • Aparaty otwarte – są to specjalne skanery, które mają otwartą konstrukcję, co może być bardziej komfortowe dla pacjentów z klaustrofobią, wadą są obrazy gorszej jakości niż w przypadku skanerów zamkniętych.

Rezonans magnetyczny jest niezwykle cennym narzędziem diagnostycznym, które umożliwia lekarzom uzyskanie precyzyjnych obrazów tkanek i narządów. Dzięki temu możliwe jest szybkie i skuteczne postawienie diagnozy oraz zaplanowanie odpowiedniego leczenia.