Uraz głowy – kiedy należy udać się do lekarza?

woman's bandaged head injury health problem medicine

Urazów głowy nigdy nie należy lekceważyć. Nawet pozornie niewielkie urazy mogą prowadzić do powikłań wymagających interwencji medycznej. Kluczowe jest rozpoznanie sytuacji, w których należy udać się do lekarza, aby zapobiec potencjalnie groźnym konsekwencjom. W tym artykule omówimy rodzaje urazów głowy, objawy wymagające konsultacji lekarskiej oraz metody diagnostyki i leczenia. 

Rodzaje urazów głowy 

Urazy głowy mogą prowadzić do różnych typów obrażeń, w tym uszkodzeń tkanek miękkich, kości czaszki i mózgu. Objawy obejmują ból głowy, nudności, wymioty oraz utratę przytomności. Urazy głowy możemy podzielić na kilka sposobów: 

 • Ze względu na mechanizm urazu: tępe lub penetrujące 
 • Ze względu na ciężkość: łagodne (wstrząśnienie mózgu), umiarkowane, ciężkie 
 • Ze względu na obecność uszkodzeń wewnętrznych: z zamkniętym uszkodzeniem czaszki, z otwartym uszkodzeniem czaszki 
 • Ze względu na objawy kliniczne: z utratą przytomności, bez utraty przytomności 
 • Ze względu na powikłania: z krwiakiem, bez krwiaka 

 

Przyczyny utraty przytomności: 

 • Wstrząśnienie mózgu 
 • Krwiaki wewnątrzczaszkowe 
 • Stłuczenie mózgu 


Inne skutki urazów głowy: 

 • Złamania kości czaszki: Mogą powodować odmę wewnątrzczaszkową, wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego, uszkodzenia nerwów czaszkowych oraz przetoki szyjno-jamiste. 
 • Współistnienie urazów kręgosłupa szyjnego 

 

Objawy wymagające natychmiastowej interwencji lekarskiej 

Nie zawsze łatwo jest ocenić, jak poważny jest uraz głowy, zwłaszcza jeśli na pierwszy rzut oka nie wydaje się on zbyt poważny. Istnieją jednak pewne objawy, które powinny skłonić do natychmiastowej konsultacji z lekarzem. Ignorowanie ich może prowadzić do poważnych komplikacji, dlatego warto znać podstawowe symptomy wskazujące na konieczność szybkiej interwencji medycznej. 

Objawy wymagające natychmiastowej interwencji lekarza to: 

 • utrata przytomności, drgawki; 
 • silny ból głowy i/lub kręgosłupa szyjnego; 
 • zawroty głowy, problemy z równowagą; 
 • zaburzenia widzenia, podwójne widzenie;  
 • nadwrażliwość na światło i/lub dźwięki; 
 • nudności i wymioty; 
 • dezorientacja i problemy z pamięcią; 
 • krwawienie, wycieki płynu mózgowo-rdzeniowego z nosa lub uszu. 

 

Jak przebiega diagnostyka urazów głowy 

Diagnostyka urazów głowy obejmuje kilka kluczowych kroków, które pozwalają lekarzom ocenić zakres i powagę urazu oraz zdecydować o odpowiednim leczeniu. Oto typowy przebieg diagnostyki urazów głowy: 

 1. Wywiad medyczny: Lekarz zbiera dokładny wywiad dotyczący okoliczności urazu, objawów pacjenta oraz jego stanu zdrowia ogólnego. Informacje o przebiegu zdarzenia, utracie przytomności, wymiotach i bólu głowy są kluczowe. 
 1. Badanie neurologiczne: Lekarz przeprowadza ocenę neurologiczną, która obejmuje sprawdzenie reakcji na bodźce, siły i ruchomości kończyn, równowagę, koordynację oraz funkcje poznawcze. 
 1. Obrazowanie radiologiczne: Najczęściej stosowane metody to: 
 • Tomografia komputerowa (CT): Szybkie, dostępne i często używane do wstępnej oceny urazów głowy. Pozwala na wykrycie złamań kości czaszki, krwiaków i obrzęków mózgu. 
 • Rezonans magnetyczny (MRI): Bardziej szczegółowe, wykorzystywane w przypadkach podejrzenia urazów wewnętrznych mózgu, takich jak stłuczenia mózgu lub bardziej subtelne zmiany strukturalne. 

 

Rola rezonansu magnetycznego w ocenie urazów głowy 

Rezonans magnetyczny (MRI) odgrywa kluczową rolę w zaawansowanej diagnostyce urazów głowy, umożliwiając szczegółową ocenę struktur mózgowych i innych tkanek miękkich. Zalety MRI w ocenie urazów głowy

 • MRI dostarcza bardzo szczegółowych obrazów struktur mózgu, co pozwala na wykrycie nawet najmniejszych uszkodzeń, które mogą być niewidoczne na standardowej tomografii komputerowej (CT). Jest to szczególnie istotne w przypadkach stłuczeń mózgu, gdzie mogą występować subtelne zmiany w tkankach. 
 • Wykrywanie krwiaków: MRI jest bardzo skuteczne w identyfikacji różnych typów krwiaków wewnątrzczaszkowych, takich jak krwiaki nadtwardówkowe, podtwardówkowe, podpajęczynówkowe czy krwawienia śródmózgowe. Oferuje ono wysoką rozdzielczość przestrzenną, co umożliwia dokładne określenie lokalizacji i rozmiaru krwiaka. 
 • Dokładna ocena obrzęku mózgu: MRI jest również używane do precyzyjnej oceny obrzęku mózgu, który może być skutkiem urazu.  
 • Monitorowanie postępu leczenia: Po ustaleniu diagnozy MRI może być stosowane do monitorowania postępu leczenia i oceny gojenia się urazu. To pozwala na śledzenie ewentualnych zmian w strukturze mózgu i dostosowanie strategii terapeutycznej. 
 • Bezpieczeństwo: MRI nie używa promieniowania jonizującego, co czyni go bezpieczną metodą diagnostyczną, szczególnie ważną u pacjentów, którzy wymagają wielokrotnych badań.