Porozmawiajmy o nowotworach piersi

Porozmawiajmy o nowotworach piersi

Drogie Panie,
Chcemy zachęcić do podjęcia tematu trudnego, ale niezwykle ważnego.

POROZMAWIAJMY O NOWOTWORACH PIERSI.

Nowotwór piersi to najczęściej występujący w Polsce nowotwór wśród kobiet. Najczęściej rozwija się u kobiet między 50. a 70. rokiem życia i to one są w grupie największego ryzyka zachorowania. Nie zapominajmy jednak o tym że lekarze zalecają profilaktykę piersi już po 20 r.ż. !!!

Jeśli w rodzinie zdarzyły się przypadki zachorowania na nowotwór, jest to pierwszy sygnał, aby wykonać test genetyczny. Osoby z mutacją genetyczną mają 50%'owe zagrożenie przekazania tej wady potomstwu.
Nosicielki mutacji, które stosowały długotrwałą terapię hormonalną, są również bardziej narażone na rozwój choroby. Estrogen zawarty w środkach antykoncepcyjnych zwiększają ryzyko raka piersi o 20 proc.

Wiemy, że rak piersi wykryty we wczesnym stadium jest całkowicie uleczalny. Wiemy też, że im szybciej guz zostanie rozpoznany, tym łatwiej i z jak najmniejszą szkodą dla pacjentki, można go usunąć. Dlatego serdecznie namawiamy do przeczytania przygotowanej przez nas broszury informacyjnej z zakresu nowotworów piersi.


Kliknij tu aby wyświetlić broszurę informacyjną.


Dodatkowo w ramach prowadzonej przez nas akcji oferujemy promocyjne ceny badań piersi (MR). Wszystkie badania umawiane od teraz do dnia kobiet (8 marca 2019r.) zrealizowane zostaną w cenie niższej o 10%.

Pamiętaj!
Najkorzystniejszy okres dla wykonania mammografii w rezonansie magnetycznym to 6-14 dzień cyklu miesiączkowego.

Badanie nie obciąża organizmu szkodliwym promieniowaniem RTG. Do dokonania zapisu nie jest wymagane skierowanie od lekarza.

Zobacz pracownie rezonansu magnetycznego MR Diagnostic