Rezonans magnetyczny klatki piersiowej – kiedy warto wykonać badanie?

Rezonans magnetyczny klatki piersiowej jest jednym z najbardziej dokładnych badań obrazowych, które umożliwia dokładne rozpoznanie ewentualnych schorzeń występujących w tym obszarze. W tym artykule przyjrzymy się bliżej badaniu MRI klatki piersiowej, omawiając jego przebieg, wskazania do wykonania oraz prawidłowe przygotowanie.

Czym jest rezonans magnetyczny klatki piersiowej?

Rezonans magnetyczny klatki piersiowej (MRI klatki piersiowej) jest nieinwazyjną i bezpieczną metodą diagnostyczną, pozwalającą uzyskać bardzo dokładne obrazy tkanek w obrębie klatki piersiowej pacjenta. Podczas tego badania wykorzystuje się silne pole magnetyczne oraz fale radiowe do generowania obrazów struktur anatomicznych. Pacjent jest umieszczany w tunelu aparatu MRI, gdzie jądra atomów wodoru są pobudzane przez fale o częstotliwości radiowej, co powoduje emisję sygnału, który następnie jest rejestrowany przez aparat i przetwarzany na obraz za pomocą zaawansowanego oprogramowania komputerowego.

W przeciwieństwie do innych metod diagnostycznych, takich jak tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny klatki piersiowej nie korzysta z promieniowania jonizującego, co czyni go bezpiecznym dla pacjenta. Fale magnetyczne i radiowe nie powodują uszkodzeń tkanek ani nie wywołują efektów ubocznych. Dzięki temu badanie to jest powszechnie stosowane do obrazowania struktur wewnętrznych klatki piersiowej z wysoką rozdzielczością.

W jakim celu wykonuje się badanie klatki piersiowej rezonansem magnetycznym?

Rezonans klatki piersiowej zaleca się pacjentom, u których inne badania obrazowe, np. USG, TK czy RTG klatki piersiowej, nie dostarczyły wystarczająco dokładnych obrazów, które umożliwiałyby lekarzowi postawienie prawidłowej diagnozy.

MRI klatki piersiowej zazwyczaj wykonuje się w celu:

  • Rozpoznawania chorób naczyniowych: MRI klatki piersiowej może być używane do oceny stanu naczyń krwionośnych w okolicach klatki piersiowej, w tym aorty i naczyń płucnych. Może pomóc w wykryciu i ocenie zmian naczyniowych, takich jak tętniaki czy zwężenia.
  • Oceny nowotworów ściany klatki piersiowej, takich jak mięsak, kostniakochrzęstniak i zmiany przerzutowe okolicy śródpiersia.
  • Diagnozowania guzów mięśnia sercowego: Badanie umożliwia ocenę struktury i charakterystyki guzów w mięśniu sercowym, co jest istotne w diagnostyce chorób serca (chociaż w tym przypadku lepszym badaniem będzie Rezonans Magnetyczny Serca).
  • Wykrywania guzów śródpiersia: MRI klatki piersiowej może pomóc w identyfikacji guzów, powiększonych węzłów chłonnych i zmian patologicznych w okolicy śródpiersia, co może mieć istotne znaczenie w diagnostyce chorób onkologicznych.
  • Monitorowania efektów leczenia: Badanie może być stosowane do monitorowania skuteczności terapii lub postępu choroby u pacjentów z wcześniej zdiagnozowanymi schorzeniami klatki piersiowej.

Obrazy uzyskane w trakcie badania umożliwiają m.in. ocenę wielkości i charakteru guza, jego umiejscowienie, stan sąsiadujących z nim tkanek, obecność przerzutów, patologie w obrębie naczyń krwionośnych i mięśnia sercowego.

Ograniczenia Rezonansu Magnetycznego w badaniu klatki piersiowej

Płuca to jedyny narząd, który stanowi wyjątkowe wyzwanie w badaniach rezonansem magnetycznym ze względu na swoją specyficzną strukturę. Są one wypełnione powietrzem (a rezonans korzysta z atomów wodoru zawartego w cząsteczkach wody, której nie ma w płucach), co sprawia, że na standardowych obrazach MRI płuca są słabo widoczne. Kontrast między tkanką płucną, a otaczającymi tkaniami jest minimalny, co ogranicza możliwość dokładnego zobrazowania patologii w płucach przy użyciu tej technologii.

Dlatego też, choć MRI jest niezwykle wszechstronną metodą diagnostyczną, na ten moment badanie płuc wymaga zastosowania innych technik obrazowania, takich jak tomografia komputerowa, która oferuje lepszą rozdzielczość i dokładność wizualizacji struktur płucnych.

MRI klatki piersiowej – przebieg badania

Przed rozpoczęciem badania MRI klatki piersiowej pacjent musi wypełnić ankietę wykluczającą przeciwwskazania do badania. Następnie, zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez rejestratorki medyczne, powinien przyjść na badanie w wygodnych, luźnych ubraniach bez metalowych elementów - takich jak guziki czy suwaki. Przed wejściem na salę diagnostyczną pacjent zostanie poinstruowany, aby zdjąć wszelkie metalowe przedmioty, takie jak biżuteria, zegarki, oraz wyjąć z kieszeni klucze, telefon czy karty z chipami magnetycznymi.

Personel medyczny pomoże pacjentowi w odpowiednim ułożeniu się na stole diagnostycznym, który zostanie przesunięty do wnętrza aparatu. Badanie trwa zazwyczaj kilkadziesiąt minut, podczas których pacjent musi pozostać w bezruchu i wykonywać polecenia technika przeprowadzającego badanie.

W przypadku trudności z zachowaniem nieruchomości, na przykład z powodu klaustrofobii, istnieje możliwość przeprowadzenia badania w sedacji, czyli po podaniu środków uspokajających, powodujących senność.

W trakcie badania urządzenie może generować głośne dźwięki, dlatego pacjent otrzymuje nauszniki tłumiące hałas, które pomagają zminimalizować dyskomfort związany z dźwiękami występującymi podczas badania.

Rezonans magnetyczny klatki piersiowej – czy istnieją przeciwwskazania?

Tak, istnieją pewne przeciwwskazania do przeprowadzenia rezonansu magnetycznego klatki piersiowej, które mogą uniemożliwić wykonanie MR lub wymagać wcześniejszej konsultacji z lekarzem. Należą do nich:

  • Metalowe elementy w ciele (z metali, które reagują w polu magnetycznym), takie jak protezy ortopedyczne, fragmenty lub odłamki metalu w skórze, które mogą być przemieszczane przez działanie fal magnetycznych i stanowić zagrożenie dla pacjenta.
  • Urządzenia elektroniczne w ciele, na przykład rozrusznik serca lub neurostymulatory, których praca może być zakłócona przez silne pole magnetyczne MRI.
  • Obecność metalowych fragmentów w oku, które mogą być przemieszczane lub uszkadzać narząd wzroku pod wpływem oddziaływania fal magnetycznych.
  • Pierwszy trymestr ciąży, gdzie zwykle unika się wszelkich badań obrazowych, chyba że są one absolutnie niezbędne i zatwierdzone przez lekarza.

Rezonans klatki piersiowej z kontrastem – co trzeba wiedzieć?

Badanie rezonansem magnetycznym klatki piersiowej z podaniem kontrastu umożliwia lekarzom uzyskanie bardziej szczegółowych obrazów tkanek w obrębie klatki piersiowej. Dzięki kontrastowi można lepiej zobaczyć i ocenić obszary dotknięte patologią, takie jak guzy, zmiany naczyniowe czy obszary zapalne. Badanie z kontrastem może pomóc w lepszym zrozumieniu choroby oraz ustaleniu bardziej precyzyjnego planu leczenia dla pacjenta.

W takim przypadku pacjent powinien przyjść na badanie z aktualnym wynikiem stężenia kreatyniny we krwi, który jest markerem funkcji nerek. Jest to ważne, ponieważ środek kontrastowy jest wydalany z organizmu wraz z moczem. Przed badaniem klatki piersiowej rezonansem magnetycznym z kontrastem należy zachować godzinną przerwę od jedzenia.

Po badaniu MRI klatki piersiowej z kontrastem pacjent powinien pozostać pod opieką personelu medycznego przez co najmniej 15 minut. W tym czasie monitoruje się, czy nie zachodzi reakcja alergiczna organizmu na kontrast. Występuje jednak ona bardzo rzadko, a objawy są zwykle łagodne i łatwe do opanowania.

Czy rezonans magnetyczny klatki piersiowej wymaga skierowania od lekarza?

W pracowniach MR Diagnostic można wykonać badanie MRI klatki piersiowej refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub prywatnie. Aby pacjent mógł wykonać refundowane badanie, musi posiadać skierowanie od lekarza specjalisty przyjmującego w placówce mającej umowę z NFZ. Natomiast prywatnie można wykonać rezonans bez skierowania, jednak wówczas to pacjent ponosi całkowity koszt badania. Jako, że czas oczekiwania na prywatne badanie jest krótszy, jest to rozwiązanie korzystne dla pacjentów, którzy wymagają natychmiastowej diagnostyki.