W MR Diagnostic to pacjent jest najważniejszy

W MR Diagnostic to pacjent jest najważniejszy

Pracownie rezonansu magnetycznego MR Diagnostic biorą udział w projekcie „Dostępni w mig”, realizowanym przez Stowarzyszenie Osób Niesłyszących „W Mig” z Ostródy, w ramach programu rządowego FIO. Projekt zakłada zwiększenie dostępności do usług specjalistycznych z branży medycznej osobom niesłyszącym.

W MR Diagnostic to Pacjent jest najważniejszy, dlatego też chętnie dzielimy się wiedzą i angażujemy we współpracę, aby każdy z naszych Pacjentów miał równy dostęp do usług medycznych. Nasze placówki zgłosiły się do projektu „Dostępni w mig”, realizowanego przez Stowarzyszenie „W Mig”, w ramach FIO, którego celem jest zwiększenie dostępu do usług specjalistycznych osobom niesłyszącym poprzez podniesienie kwalifikacji uczestników projektu – czyli m.in. pracowników medycznych. Projekt obejmuje kurs języka migowego, szkolenie z zakresu komunikacji z głuchym pacjentem, praw i barier jakie napotykają w życiu codziennym osoby niesłyszące, jak również tworzenie nowych narzędzi służących zwiększeniu dostępności Pacjentom niesłyszącym. Integralną częścią projektu jest piknik dla społeczności lokalnej, podczas którego po raz pierwszy osoby niesłyszące zaproszą do swojego świata słyszących mieszkańców regionu.

Dlaczego MR Diagnostic bierze udział w tym projekcie?

„Dostępni w mig” to projekt społeczny, dzięki któremu pracownicy naszych placówek mogą poznać świat osób niesłyszących i ich kulturę, aby w swobodny sposób  przeprowadzać badania osobom niesłyszącym. Celem MR Diagnostic jest zwiększenie dostępności i mobilności placówek, aby każdy miał równie szanse
w dostępie do badań, bez żadnych barier i utrudnień zwłaszcza dla tych pacjentów, którzy mają indywidualne potrzeby. Pomocne w tym są nauka języka migowego
i  specjalistyczne szkolenia w ramach projektu, w których uczestniczą nasi pracownicy.

W MR Diagnostic to Pacjent jest najważniejszy

Pacjenci ze szczególnymi potrzebami będą mogli swobodnie zapisać się w naszych placówkach na badanie za pośrednictwem e-maila, wiadomości sms lub osobiście, nie martwiąc się o komunikację z personelem pracowni ani o przebieg badania.  Dzięki udziałowi w projekcie personel pracowni skomunikuje się z osobą niesłyszącą, a osoba niesłysząca dzięki wizualnej informacji tłumaczonej na język migowy zapozna się z przygotowaniem i przebiegiem badania w rezonansie. Często  pacjenci odczuwają dyskomfort z powodu przebywania w małej przestrzeni, mimo iż doskonale wiedzą, że samo badanie nic nie boli i nie wywołuje żadnych skutków ubocznych. Dlatego usunięcie bariery komunikacyjnej to duży krok w stronę pełnego komfortu badań dla osób z niepełnosprawnościami, a dzięki przeszkolonemu zespołowi badanie rezonansem przebiegnie bez utrudnień w komunikacji i w poczuciu dużego komfortu i bezpieczeństwa.

„Dostępni w mig” – wydarzenia i warsztaty

Pracownicy MR Diagnostic wzięli udział w warsztatach z osobami niesłyszącymi, które poprowadziła psycholog Paulina Ołdakowska pod hasłem „Nie taki stres straszny”, natomiast warsztaty „Komunikacja z trudnym pacjentem” poprowadziła Agnieszka Ewald, twórczyni bloga Facetka od stresu. Całe szkolenie tłumaczone było na język migowy. Kolejnym działaniem był udział w Integracyjnym Pikniku Rodzinnym, którego gospodarzami po raz pierwszy były osoby niesłyszące. Piknik zorganizowany był dla społeczności lokalnej, aby przybliżyć ludziom słyszącym kulturę i świat ludzi niesłyszących. Mieliśmy tam swoje stanowisko i każdy odwiedzający nas miał okazję wykonać pomiar ciśnienia tętniczego krwi, glikemii (cukru), a także poznać zasady udzielania Pierwszej Pomocy. Nad dobrą komunikacją czuwał tłumacz języka migowego.

W ramach projektu powstał spot informacyjny, dzięki któremu osoby niesłyszące mogą dowiedzieć się, jak przygotować się do badania krwi i rezonansu magnetycznego. Wizualna informacja tłumaczona na język migowy pozwala zapoznać się z przebiegiem badania w rezonansie. Pracownicy uczestniczą od września w kursie języka migowego i dzięki temu personel samodzielnie będzie mógł przekazać polecenia w czasie badania, a także wyjaśnić kolejne etapy rezonansu.

Projekt „Dostępni w mig” rozkwita – dlatego gorąco zachęcamy do regularnego śledzenia naszej strony internetowej i social mediów.

Finansowanie projektu

Projekt „Dostępni w mig” finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Serdecznie dziękujemy Stowarzyszeniu Osób Niesłyszących „W Mig” za możliwość udziału w tak wartościowym projekcie, który likwiduje bariery w dostępie do badań medycznych, a dzięki temu zwiększa dostępność Pacjentom ze szczególnymi potrzebami do badań profilaktycznych, ponieważ najważniejsze jest dla nas zdrowie naszych Pacjentów.