Jak działa rezonans magnetyczny?

Jak działa rezonans magnetyczny?

Rezonans magnetyczny to jedno z najdokładniejszych badań diagnostycznych, jakie możemy zaproponować pacjentom. Badanie to jest nieinwazyjne i całkowicie bezbolesne. Z czego wynika ta doskonała precyzja rezonansu? Jak działa to urządzenie? 

Jak działa rezonans magnetyczny?

Cząsteczki wody zawarte w komórkach naszego ciała, a dokładniej atomy wodoru, posiadają zdolności magnetyczne. Silny elektromagnes, który jest częścią aparatu MR, generuje pole magnetyczne, które powoduje wzbudzenia protonów wodoru, następnie protony wracają do stanu podstawowego oddając przy tym energię w postaci fal radiowych. Specjalne czujniki aparatu rejestrują tę energię i na jej podstawie zaawansowane algorytmy generują obrazy badanej okolicy. W ten sposób uzyskujemy obrazy MR, które charakteryzuje niezwykła szczegółowość i precyzja.

Aby zwiększyć dokładność badania MR, pacjentowi można dożylnie podać kontrast. Gadolinowe środki kontrastowe krótkotrwale gromadzą się w tkankach, zwiększając ich zdolność do oddawania energii – emisji fal radiowych. Niektóre nieprawidłowości wymagają kontrastu w celu zróżnicowania, np. przerzuty nowotworowe, ropnie, zmiany demielinizacyjne.

Sprawdź czym jest rezonans magnetyczny

Wskazania do wykonania rezonansu magnetycznego

Lekarze zlecają swoim pacjentom badanie rezonansem magnetycznym, kiedy chcą dokładnie zobrazować układ nerwowy, zmiany w tkankach miękkich, szpiku kostnym lub gdy inne badania obrazowe nie pozwalają postawić jednoznacznej diagnozy i pozostawiają wątpliwości. Badanie MR umożliwia zobrazowanie całego ciała, dlatego wskazania mogą dotyczyć diagnostyki różnych schorzeń, np.:

 • chorób układu nerwowego;
 • guzów, zmian nowotworowych, przerzutów;
 • chorób układu sercowo-naczyniowego;
 • patologii tkanek miękkich;
 • urazów i chorób mięśni oraz stawów;
 • chorób kręgosłupa.

Zobacz inne wpisy MR Diagnostic

Przeciwwskazania do wykonania rezonansu magnetycznego

Pole magnetyczne, które wytwarza rezonans magnetyczny, nie jest szkodliwe dla zdrowia. Dlatego zdrowotne przeciwwskazania do badania MR są bardzo rzadkie i dotyczą niewydolności nerek oraz nadwrażliwości na gadolinowe środki kontrastowe (w przypadku, kiedy konieczny jest rezonans z kontrastem).

Rezonans magnetyczny nie może być wykonany u osób, które mają w ciele elementy metalowe lub urządzenia elektroniczne, np.:

 • rozruszniki serca;
 • neurostymulatory;
 • implanty ślimakowe;
 • sztuczne metalowe zastawki serca;
 • metalowe klipsy po operacji tętniaka wewnątrzczaszkowego;
 • endoprotezy, druty, płytki, śruby z metali reagujących w polu magnetycznym.

Problem stanowią także metalowe odłamki w ciele. Szczególnie ostrożne muszą być osoby pracujące przy obróbce metali. Dużym ryzykiem jest przystąpienie do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego np. przez ślusarzy lub tokarzy – ewentualne opiłki metalu znajdujące się w gałce ocznej mogą przemieścić się podczas badania i ją uszkodzić. W takich przypadkach przed badaniem rezonansem magnetycznym należy przejść badanie okulistyczne.

Rezonans magnetyczny z kontrastem

Polega na dożylnym podaniu środka kontrastującego podczas badania, umożliwia to uzyskanie obrazów o jeszcze wyższej jakości. Ponad to zmiany, które mogą być izointensywne, czyli w takim samym odcieniu szarości jak prawidłowe tkanki, ulegają wzmocnieniu i stają się widoczne podczas badania. Niektóre zmiany wymagają kontrastu w celu zróżnicowania, np. nowotwory, ropnie, zmiany demielinizacyjne. Rezonans magnetyczny z kontrastem wykorzystuje się m.in. w diagnostyce nowotworów, chorób serca, naczyń, ocenie aktywności ognisk demielinizacyjnych oraz chorób przysadki mózgowej.

Dlaczego podczas rezonansu magnetycznego nie wolno się ruszać?

Podczas badania MR nie wolno się ruszać, ponieważ ruch ciała powoduje artefakty, czyli rozmazane obrazy, które wpływają niekorzystnie na czytelność i ocenę badania. Pozostanie w bezruchu przez cały czas trwania badania pozwala na uzyskanie wyraźnych obrazów MR, które są cennym źródłem diagnostycznym dla lekarzy specjalistów.

Dlaczego badanie rezonansem jest takie głośne?

Odpowiedź jest prosta: w celu wytworzenia pola magnetycznego przez cewki gradientowe aparatu MR przepływa prąd o dużym natężeniu, który doprowadza do wibracji cewek, a to generuje nieprzyjemne dźwięki. Ze względu na budowę aparatu dźwięki odbijają się echem i wydają się głośniejsze. Hałas związany jest z prawidłową pracą aparatu, dlatego nie należy się go obawiać.

Każdy pacjent podczas badania otrzymuje specjalne zatyczki do uszu i słuchawki wyciszające w celu zmniejszenia dyskomfortu związanego z działaniem rezonansu.