Czy rezonans magnetyczny jest kosztowny?

Czy rezonans magnetyczny jest kosztowny?

Rezonans magnetyczny jest obecnie jedną z najskuteczniejszych i jednocześnie najbezpieczniejszych metod diagnostyki obrazowej. Przeprowadzenie rezonansu wymaga wykorzystania zaawansowanej technologii medycznej oraz pracy wykwalifikowanego personelu medycznego. Dlatego też badanie MRI generuje pewne koszty, które mogą być pokryte przez pacjenta bądź refundowane przez NFZ.

Rezonans magnetyczny na NFZ – koszt

Rezonans magnetyczny jest badaniem, które może być w całości refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Wykonanie rezonansu magnetycznego na NFZ jest możliwe również w placówkach MR Diagnostic.

Zobacz także: Rezonans magnetyczny prywatnie czy na NFZ?

Należy pamiętać o tym, że rezonans magnetyczny na NFZ można wykonać wyłącznie pod warunkiem posiadania skierowania od lekarza specjalisty (z wizyty na NFZ, a nie prywatnej praktyki). Pacjenci muszą wziąć pod uwagę możliwość dłuższego oczekiwania w kolejce. W przypadkach niecierpiących zwłoki i wymagających natychmiastowej diagnostyki lekarz może wystawić skierowanie w trybie pilnym, czyli na cito. W takiej sytuacji oczekiwanie na wolny terminy jest krótsze.

 Rezonans magnetyczny prywatnie – koszt

W pracowniach MR Diagnostic można wykonać rezonans magnetyczny prywatnie bez skierowania. W tym przypadku pokrycie kosztów diagnostyki spoczywa na pacjencie. Oczekiwanie na wolny termin i opis badania jest krótsze niż w przypadku badań refundowanych, dlatego jest to opcja korzystna przede wszystkim dla tych pacjentów, którzy wymagają szybkiej diagnostyki lub po prostu chcą szybciej poddać się badaniom obrazowym.

Istnieje możliwość rozłożenia kosztów badania na raty. Ta opcja pozwala pacjentom na łatwiejszy dostęp do niezbędnej diagnostyki, zwłaszcza w sytuacjach, gdy wykonanie badania MRI jest konieczne, ale koszt jednorazowej płatności może być problematyczny. Dzięki możliwości płacenia ratami, pacjenci mogą skorzystać z usług diagnostycznych bez tak dużego obciążania portfela, co zwiększa dostępność badań i pomaga w szybszym postawieniu diagnozy oraz rozpoczęciu leczenia.

Cena rezonansu magnetycznego – zależy od badanej okolicy

Aktualne ceny rezonansu magnetycznego w pracowniach MR Diagnostic dostępne są w cenniku na naszej stronie internetowej. 

Ceny poszczególnych badań zależą od ich złożoności i czasu trwania. W naszych pracowniach zaczynają się od przedziału 500-600 zł.

W całkowity koszt rezonansu magnetycznego mogą wliczać się także dodatkowe usługi, takie jak np. podanie środka kontrastującego, badanie w krótkotrwałym znieczuleniu, opis badania na cito, tłumaczenie wyniku na język obcy, czy duplikat badania na płycie CD wraz z opisem.