Monitory przedstawiające wyniki tomografii

Dofinansowanie w ramach programu operacyjnego 3.2.1. Badania na rynek

"MR DIAGNOSTIC" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt

pn.:    „Wdrożenie nowej metody użycia termowizji do wspomagania medycznych badań diagnostycznych rezonansem medycznym”

Program:                   Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Działanie:                   3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie:             3.2.1. Badania na rynek

 

Wartość projektu:  10 865 000,00 zł

Dofinansowanie z Unii Europejskiej: 7 605 500,00zł

 

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności i innowacyjności MR DIAGNOSTIC. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wdrożenie wyników prac B+R, które doprowadziły do opracowania nowej metody diagnostycznej, udoskonalającej usługę badania rezonansem magnetycznym. Zastosowaną innowacją, o międzynarodowym zasięgu, opracowaną w badaniach B+R, jest użycie kamery termowizyjnej, dzięki czemu badanie MRI będzie mogło być wykonywane na pacjentach z wszczepionymi implantami metalowymi i naczyniowymi, którzy dotąd eliminowani byli z takiej diagnostyki, gdyż jednym z jej powikłań był niekontrolowany, miejscowy wzrost temperatury w okolicach implantu. Nowa metoda zapewni poprawę poziomu bezpieczeństwa badania pacjentów, z którymi nie ma lub z którymi jest ograniczony kontakt. Dzięki innowacji możliwe będzie przeprowadzenie badań MRI na pacjentach dotąd tej możliwości pozbawionych. Efektem projektu będzie poprawa konkurencyjności i innowacyjności oraz wzrost przychodów i rozpoznawalności firmy w kraju.

Zakres projektu obejmuje wykonanie adaptacji pomieszczeń pod pracownie diagnostyczne w 2 różnych lokalizacjach na terenie woj. warmińsko-mazurskiego i wyposażenie ich w sprzęt diagnostyczny w tym nowoczesne, zaadaptowane do indywidualnych potrzeb nowej technologii skanery i kamery termowizyjne, umożliwiające wdrożenie nowej metody badawczej.