Monitory przedstawiające wyniki tomografii

Informacje dla Pacjenta

Angiografia Głowy Rezonansem Magnetycznym to innowacyjna metoda diagnostyczna, umożliwiająca kompleksową ocenę stanu naczyń krwionośnych mózgu. W trakcie tego badania uzyskuje się precyzyjne obrazy tętnic wewnątrzczaszkowych co pozwala na pełną analizę krążenia krwi w obrębie mózgu. 

W przeciwieństwie do klasycznej angiografii, wykorzystującej promieniowanie rentgenowskie, rezonans angio głowy (MRA) eliminuje potencjalne ryzyko napromieniowania. Ta bezpieczna dla pacjenta metoda bazuje na wykorzystaniu silnego pola magnetycznego i fal radiowych, które nie wywierają szkodliwego wpływu na organizm człowieka. W zależności od wskazań badanie może być przeprowadzone bez użycia kontrastu, zastosowanie substancji kontrastującej zwiększa precyzję obrazowania i umożliwia charakteryzowanie niektórych zmian. 

Wskazania do angiografii głowy rezonansem magnetycznym, czyli co wykrywa angio MR 

Rezonans angio głowy (MRA) może stanowić badanie profilaktyczne, zwłaszcza gdy w historii rodziny pacjenta odnotowuje się obecność tętniaków, co zwiększa ryzyko ich wystąpienia u danego pacjenta. Do głównych schorzeń, które uzasadniają przeprowadzenie angio-MR, należą: 

  • Tętniaki naczyń mózgowych: Angio-MR jest stosowany do oceny i monitorowania tętniaków, co pozwala na dokładne określenie ich lokalizacji, rozmiaru i kształtu. 
  • Zakrzepy i zwężenia naczyń: Badanie umożliwia identyfikację zakrzepów i zwężeń naczyń krwionośnych, co jest istotne w diagnostyce chorób układu krążenia. 
  • Malformacje naczyniowe: Angio-MR jest skutecznym narzędziem w identyfikacji malformacji naczyniowych. 
  • Utrata przytomności, zawroty głowy lub inne objawy neurologiczne: Badanie to może być zalecane w sytuacjach, gdy pacjent doświadcza zaburzeń neurologicznych, które mogą wynikać z problemów naczyniowych. 
  • Historia rodzinna chorób naczyniowych: W przypadku istnienia historii rodzinnej związanej z chorobami naczyniowymi, angio-MR głowy może być stosowany w celu oceny ryzyka u pacjenta. 
  • Przygotowanie do zabiegów chirurgicznych: Angio-MR może być zastosowany przed planowanymi zabiegami chirurgicznymi na naczyniach mózgowych w celu dokładnego zobrazowania struktury naczyń i ich ewentualnych patologii. 
  • Monitorowanie skutków leczenia: Badanie to może być wykorzystywane do monitorowania postępu leczenia chorób naczyniowych, a także oceny skuteczności interwencji chirurgicznych czy farmakologicznych. 

Jak przebiega rezonans angio głowy? 

Rezonans angio głowy to zaawansowane badanie diagnostyczne, wykorzystujące fale radiowe i pole magnetyczne, w celu uzyskania precyzyjnych obrazów naczyń krwionośnych mózgu.  

Pacjent umieszczany jest na ruchomym stole, który jest wprowadzany do aparatu rezonansu magnetycznego. W trakcie badania wykorzystywane są fale elektromagnetyczne o określonej częstotliwości -  fale radiowe. Procedura MRI polega na generowaniu impulsów fali radiowej do obszaru ciała pacjenta znajdującego się w silnym polu magnetycznym. Odbierane sygnały są rejestrowane przez czujniki znajdujące się wokół pacjenta, dzięki tym sygnałom i zaawansowanemu oprogramowaniu komputerowemu, lekarze otrzymują dokładne obrazy struktury naczyń krwionośnych mózgu.  

Cała procedura jest bezpieczna i nieinwazyjna, nie wykorzystuje promieniowania rentgenowskiego. Rezonans angio głowy pozwala na kompleksową ocenę stanu tętnic mózgowych, wspierając precyzyjną diagnostykę chorób naczyniowych i neurologicznych.

Rezonans angio głowy – przeciwwskazania 

Przeciwwskazania do przeprowadzenia angiografii głowy rezonansem wynikają głównie z obecności metalowych elementów lub elektronicznych urządzeń w ciele pacjenta. Badanie może być niewskazane w przypadku obecności m.in.: 

Metalowych elementów wykonanych ze stopów metali reagujących w polu magnetycznym, takich jak niektóre endoprotezy ortopedyczne, stentgrafy, śruby, klipsy naczyniowe lub metalowe opiłki w skórze; 

Nowoczesne implanty ślimakowe są projektowane tak, aby współpracować z rezonansem magnetycznym (MRI), jednakże przed przystąpieniem do badania, konieczne jest przedstawienie dokumentacji medycznej w pracowni. Pacjenci powinni także poinformować personel o: 

  • klaustrofobii; 
  • reakcjach alergicznych na środki kontrastujące; 
  • ciąży (I trymestr jest przeciwwskazaniem do przeprowadzenia badania) 

Wypełnienie ankiety dotyczącej stanu zdrowia przed badaniem również ułatwi dostosowanie procedury do indywidualnych potrzeb pacjenta. 

Rezonans angio głowy – przygotowanie 

Ogólne przygotowania do rezonansu magnetycznego (MRI) wymagają  przestrzegania zaleceń personelu medycznego, a także dokładnego wypełnienia ankiety kwalifikacyjnej przed przystąpieniem do badania.  

Wskazane jest, aby pacjent pojawił się na badaniu w wygodnym ubraniu, pozbawionym metalowych elementów. Przed rozpoczęciem badania konieczne jest usunięcie metalowej biżuterii oraz wszelkich metalowych przedmiotów, urządzeń elektronicznych i kart z chipami magnetycznymi z kieszeni. 

Dodatkowo, zaleca się unikanie lakierowania włosów, malowania powiek, oraz stosowania kosmetyków zawierających drobinki brokatu, aby uniknąć ewentualnych zakłóceń (artefaktów) podczas badania. 

W przypadku planowanego zastosowania kontrastu, istotne jest wykonanie badania poziomu kreatyniny we krwi i zabranie go na badanie (wynik ważny przez 7 dni). Warto również zaznaczyć, że w przypadku badań z kontrastem nie jest wymagane być na czczo wystarczy godzinna przerwa w spożywaniu pokarmów przed rozpoczęciem badania.