Monitory przedstawiające wyniki tomografii

Informacje dla Pacjenta

Badania w sedacji - rezonans magnetyczny w sedacji

Badania rezonansem magnetycznym należą do najdokładniejszych badań diagnostycznych, które umożliwiają zobrazowanie m.in. tkanek miękkich, ośrodkowego układu nerwowego i narządów wewnętrznych. Choć jest to nieinwazyjna i bezbolesna metoda diagnostyki, to jednak pewna grupa pacjentów może mieć problem z poddaniem się badaniu. Dotyczy to m.in. osób z klaustrofobią, osób źle znoszących hałas czy małych dzieci, dla których problemem jest leżenie w bezruchu. Nie oznacza to jednak, że ta grupa pacjentów nie może skorzystać z diagnostyki rezonansem magnetycznym. Rozwiązaniem są badania w sedacji, czyli rezonans magnetyczny w głębokim uspokojeniu – jest to usługa komercyjna, którą można wykonać w naszej pracowni MR Diagnostic w Działdowie.

Badania w sedacji MR Diagnostic

Badanie w sedacji – to znaczy?

Sedacja, czyli działania farmakologiczne, które mają na celu uspokoić pacjenta i obniżyć poziom lęku. Wyróżnia się kilka stopni sedacji:

- sedację płytką, w której pacjent zachowuje przytomność, jest uspokojony i ma spowolnioną reakcję na bodźce,

- sedację umiarkowaną, w trakcie której pacjent śpi, ale łatwo daje się wybudzić,

- sedację głęboką, zbliżoną już do znieczulenia ogólnego.

W naszej pracowni MR Diagnostic w Działdowie wykonujemy badania w sedacji płytkiej, która polega na dożylnym podaniu krótko działających leków uspokajających.

Procedura przeznaczona jest dla pacjentów, którzy wymagają przeprowadzenia diagnostyki obrazowej, ale z różnych powodów badanie rezonansem budzi u nich lęk i nadmierny stres lub byłoby niemożliwe do wykonania, np. z powodu trudności w leżeniu kilkadziesiąt minut w bezruchu – z tego powodu badanie w sedacji wykonuje się np. u małych dzieci lub osób dorosłych z silnym bólem – uniemożliwiającym pozostanie w wymuszonej pozycji.

Rezonans magnetyczny w sedacji jest sposobem na uniknięcie napięcia, stresu i stanów lękowych u pacjenta. Ponadto rezonans w głębokim uspokojeniu daje gwarancję prawidłowego zobrazowania ciała u dzieci lub osób dorosłych, które mają problem z zachowaniem stałej pozycji przez cały czas trwania badania.

Jak przebiega rezonans w sedacji?

Rezonans magnetyczny w sedacji polega na dożylnym podaniu pacjentowi krótko działających leków uspokajających, które spowodują rozluźnienie, obniżą lęk i zmniejszą napięcie. Dawka leku jest indywidualnie dobierana przez lekarza anestezjologa na podstawie masy ciała pacjenta oraz czasu trwania badania.

Po wprowadzeniu pacjenta w stan głębokiego uspokojenia przystępuje się do diagnostyki.  W zależności od rodzaju badanej okolicy obrazowanie trwa od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. W tym czasie pacjent pozostaje  przytomny ale uspokojony i nie odczuwa niedogodności związanych z badaniem, np. hałasu czy lęku związanego z przebywaniem w wąskiej przestrzeni. Ponadto pacjent pozostaje w bezruchu, dzięki czemu uzyskujemy obrazy diagnostyczne wysokiej jakości.

Sprawdź czym jest rezonans magnetyczny

Rezonans magnetyczny w sedacji – przygotowanie do badania

Rezonans magnetyczny w sedacji wymaga od pacjenta przygotowania się do badania. Przygotowanie ma na celu zapewnienie bezpiecznych warunków badania oraz zminimalizowanie ewentualnego ryzyka, jakie mogłoby wynikać, np. z chorób przewlekłych lub stosowanych leków, używek. Jak zatem należy przygotować się do rezonansu w sedacji?

 • Na 6 godzin przed badaniem nie należy nic jeść, a 2 godziny przed nie wolno również pić. Zalecenie to ma na celu uniknięcie zachłyśnięcia się treścią żołądkową podczas działania środków uspokajających, kiedy pacjent przebywa w pozycji leżącej.
 • Regularnie przyjmowanie leki można przyjąć o normlanej porze – chyba że lekarz anestezjolog zalecił inaczej.
 • Na 24 godziny przed rezonansem magnetyczny w sedacji nie należy spożywać alkoholu.
 • Tuż przed przystąpieniem do badania należy usunąć protezy zębowe i szkła kontaktowe.
 • Badanie w sedacji wymaga wypełnienia wcześniej przesłanej ankiety anestezjologicznej, w celu wykluczenia przeciwwskazań do takiego badania.
 • Ponadto jak przed każdym badaniem rezonansem magnetycznym należy zabrać ze sobą dokumentację medyczną przeprowadzanych w przeszłości zabiegów (jeżeli jakieś były wykonywane).

Badania w sedacji – czy istnieją przeciwwskazania?

Badania w sedacji nie mogą być wykonywane u osób, które stosują substancje psychoaktywne lub u pacjentów, u których występują:

 • niewyrównane choroby układu krążenia;
 • niewydolność nerek lub wątroby;
 • infekcje górnych dróg oddechowych;
 • niewydolność układu oddechowego (ostra lub przewlekła);
 • zaawansowane choroby układu oddechowego: astma, rozedma płuc;
 • niewyrównana cukrzyca lub nadczynność tarczycy;
 • uczulenia na leki stosowane podczas procedury;

Rezonans magnetyczny w sedacji MR Diagnostic

Rezonans w sedacji – co się dzieje po badaniu?

Pacjent po badaniu może przez godzinę lub dwie odczuwać dolegliwości związane z działaniem leków, w postaci: zawrotów głowy, senności, pogorszenia koncentracji, zaburzeń pamięci, dezorientacji. Są to objawy przejściowe, które ustępują  po godzinie lub dwóch od zakończenia podawania środków uspokajających. Badany może opuścić pracownię diagnostyczną za zgodą lekarza. Na badanie rezonansem magnetycznym w sedacji pacjent powinien zgłosić się z osobą towarzyszącą, ze względu na możliwość wystąpienia powyższych objawów oraz zakaz prowadzenia pojazdów.

Sprawdź nasz cennik

Zobacz pracownie rezonansu magnetycznego MR Diagnostic